Alpert ry – Alkoholiperheessä kasvaneiden tuki ry

Alpert ry – yksilöllistä toipumista ja yhteisöllistä tukea

Alpert ry (Alkoholiperheissä kasvaneiden tuki ry) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, voittoa tavoittelematon itsenäinen yhdistys, jonka toiminta perustuu päihteettömään yhteisöllisyyteen, vertaistukeen ja vapaaehtoistyöhön. Yhdistys tarjoaa pitkäjänteisen tukiverkoston ja luonnonläheisen kohtaamispaikan (Kolmperä-koti) espoolaisille ja muualtakin Suomesta tuleville ihmisille, joiden lapsuuden perheessä on ollut alkoholismia tai muunlaista lapselle haitallista toimimattomuutta.

Yhdistyksen tavoitteena on sen toimintaan osallistuvien hyvinvoinnin lisääminen ja toimintakyvyn vahvistaminen, haittojen ennaltaehkäisy sekä vertaistuki kriisitilanteissa. Toimimattomissa perheissä kasvaneet henkilöt ovat usein alttiita stressille, päihdeongelmille, masennukselle ja sairauksille, jotka helposti johtavat työ- ja toimintakyvyttömyyteen. Alpert ry ylläpitää ja vahvistaa heidän, heidän lastensa ja kumppaniensa työ- ja toimintakykyä, luo voimavaroja arjen hallintaan ja edistää päihteetöntä, riippuvuuksista vapaata elämää.

Alpert ry:n toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Yhdistys järjestää Kolmperä-kodissa päihteettömiä tapahtumia, virkistystoimintaa ja pienimuotoisia kursseja, jotka ovat pääsääntöisesti avoimia myös yhdistyksen ulkopuolisille. Vaikka toimintaa on tarjolla kaikille toimimattomissa perheissä lapsuuttaan eläneille, varsinaiseksi jäseneksi voivat hakeutua Alkoholistien Aikuisten Lasten (AAL, www.aal.fi) vertaisryhmätoimintaan osallistuvat ja toipumista tukevaan kahdentoista askeleen ohjelmaan sitoutuneet. Jäsen liittyy Kolmperä-kodin yhteisöön, mikä edellyttää luottamusta, päihteettömyyttä, turvallisuuden vaalimista sekä sitoutumista toipumista edistäviin periaatteisiin. Yhdistyksen kaikki toiminta perustuu yhdessä valituille arvoille, joita ovat päihteettömyys, palveleminen, hengellisyys ja yhteisöllisyys.

 


Toimiala

Päihde- ja mielenterveysyhdistykset

Teemat

mielenterveys, päihteet ja riippuvuudet

Asiasanat

alkoholi, omaiset, vertaistoiminta, mielenterveys, mielenterveysongelmat

Osoitteet

  • Postiosoite

    Kolmperäntie 1, 02820 Espoo

Yhteystiedot

Sähköposti:
3alpert@gmail.com

Lisätietoa verkossa

Kotisivut

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Espoo

Postiosoite

Kolmperäntie 1, 02820 Espoo