Helsingin ja Itä-Uudenmaan Muistiluotsi

Muistiluotsit ovat Muistiliiton jäsenyhdistysten ylläpitämiä maakunnallisia asiantuntija- ja tukikeskuksia, jotka tarjoavat apua ja tukea muistisairaille ja heidän läheisilleen. Muistiluotsit muodostavat koko maan kattavan verkoston toimien 18 maakunnassa.

Muistiluotsit tekevät vaikuttamistyötä muistisairaiden yhdenvertaisuuden ja hyvän elämän puolesta sekä toimivat aktiivisesti maakuntiensa verkostoissa. Muistiluotseissa vahvistetaan erityisesti muistisairauksiin liittyvää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa sekä varmistetaan muistisairaiden äänen kuuluminen.

Valtakunnallista verkostoa ja alueellisia keskuksia rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.


Palvelemme kielillä

Suomi, Ruotsi

Toimiala

Muut yhdistykset, Sairaus- ja potilasyhdistykset

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kuntoutus- ja hoitopalvelut, sairastaminen, urheilu ja liikunta, vapaaehtoisuus, ystävä- ja viriketoiminta

Avainsanat

muistiasiaa, muistisairaus, muistiluotsi, muistityö

Kohderyhmä

eläkeläiset, jäsenet, läheiset ja omaiset, pitkäaikaissairaat

Ikäryhmä

ikäihmiset (63-79 v.), aikuiset (30-62 v.)

Osoitteet

  • Helsingin ja Itä-Uudenmaan Muistiluotsi

    Tenholantie 12, Helsinki, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Helsinki
Sähköposti:
viviane.azema@alzhki.fi
Puhelin: 0447709121

Lisätietoa verkossa

Helsingin Alzheimer-yhdistys ry


Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Helsinki, Porvoo, Sipoo

Helsingin ja Itä-Uudenmaan Muistiluotsi

Tenholantie 12, Helsinki, Suomi