Helsingin muistiyhdistys

Helsingin ja Itä-Uudenmaan Muistiluotsi on osa Muistiliiton jäsenyhdistyksen (Helsingin Muistiyhdistyksen) ylläpitämää maakunnallista asiantuntija- ja tukikeskusverkostoa.

Muistiluotsit tarjoavat apua ja tukea muistisairaille ja heidän läheisilleen. Muistiluotsit tekevät vaikuttamistyötä muistisairaiden yhdenvertaisuuden ja hyvän elämän puolesta sekä toimivat aktiivisesti maakuntiensa verkostoissa. Muistiluotseissa vahvistetaan erityisesti muistisairauksiin liittyvää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa sekä varmistetaan muistisairaiden äänen kuuluminen.

Keskuksia on yhteensä 17 maakunnassa ja ne toimivat yhteisten periaatteiden mukaisesti ja muodostavat koko maan kattavan verkoston. Valtakunnallista verkostoa koordinoi Muistiliitto ja toimintaa tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

https://www.muistiluotsi.fi/


Palvelemme kielillä

Suomi, Englanti, Ruotsi

Toimiala

Muu, Ihmisoikeus- ja rauhanjärjestöt, Kohtaamispaikka, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan keskus, Omais- ja läheisyhdistykset, Sairaus- ja potilasyhdistykset

Teemat

edunvalvonta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kansanterveys, vapaaehtoisuus, ystävä- ja viriketoiminta, kuluttajuus, sosiaali ja terveys, omaistoiminta, osallisuus, vaikuttaminen, vertaistuki, vertaistoiminta, yhteistyö ja verkostot

Asiasanat

Muisitystävällisyys, muistisairaudet, omaiset, vapaaehtoinen, asiantuntija-apu, vertaistuki, liikuntaryhmät, aivotreeni, aivoterveys, vapaaehtoistoiminta, muistiluotsi, muisti, omaishoitajat, ikäihmiset, Työikäiset, aikuiset, vaikuttaminen, vaikuttamistyö, edunvalvonta, etujärjestö, asiakaspalvelu, ohjaus ja neuvonta

Kohderyhmä

asiakkaat, läheiset ja omaiset, kaikille, vapaaehtoiset

Ikäryhmä

ikäihmiset (63-79 v.), aikuiset (30-62 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.)

Osoitteet

  • Tenholantie 12 00280 Helsinki

    Tenholantie 12, Helsinki, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Helsinki
Sähköposti:
toimisto@alzhki.fi
Puhelin: 0447709121

Lisätietoa verkossa

Helsingin Alzheimer-yhdistys

Helsingin ja Itä-Uudenmaan Muistiluotsi

Twitter
Facebook
Instagram

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Helsinki, Porvoo, Sipoo

Tenholantie 12 00280 Helsinki

Tenholantie 12, Helsinki, Suomi