Helsingin Pelastusliitto ry

Helsingin Pelastusliitto ry, Helpe, on palo- ja pelastusalan kattojärjestö Helsingissä toimiville alan vapaaehtoisjärjestöille. Helpen jäseninä on 15 Helsingissä toimivaa vapaaehtoista palokuntaa (sopimuspalokuntaa) nuoriso- ja naisosastoineen sekä Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja sen myötä myös Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat.

Yhdistyksen ydintehtäviä on omatoimisen varautumisen kouluttaminen ja siihen liittyvä kansalaisille suunnattu monipuolinen turvallisuusviestintä, jota tehdään alueellisesti ja valtakunnallisesti kattavan kumppaniverkoston kanssa. STEA on yksi järjestön toiminnan tukijoita. Lisäksi Helpe luonnollisesti järjestää koulutusta jäsenjärjestöilleen ja tukee niiden monipuolista vapaaehtoistoimintaa.

Helpe on tehnyt paljon yhteistyötä mm. sote-alan järjestöjen, maahanmuuttajajärjestöjen ja asuinturvallisuuteen liittyvien toimijoiden kanssa kouluttamalla arjen turvallisuuden tietoja ja taitoja. Helpe tarjoaa mielellään kodin ja asumisen turvallisuuskoulutusta myös uusmaalaiset-verkostossa toimiville, joko webinaarien kautta ja koronatilanteen ohjeistusten mukaisesti myös lähitapahtumina. Suostittuja koulutusaiheita ovat olleet mm.:

– Asumisen turvallisuus erityisryhmien näkökulmasta (mm. seniorit, maahanmuuttajataustaiset)

– Asuintalojen pelastussuunnitelmat ja suunnittelun koetellut käytännöt

– Turvallisuusviestinnän onnistunut jalkauttaminen asukkaille

– Äärevät sääilmiöt ja niihin varautuminen omatoimisesti

– Kodin tietoturva ja mobiililaitteiden turvallinen käyttö

– Kodin ensiaputilanteet

Helsingin Pelastusliitto on myös maahanmuuttajataustaisten henkilöiden turvallisuuskoulutuksen edelläkävijä. Yhdistys on kouluttanut maahanmuuttajille kodin ja asumisen turvallisuustietoa ja -taitoja vuodesta 2016. Toiminta on saanut myönteisen vastaanoton, se on ollut  aktiivista ja näkyvää. HELPEn kouluttajat vierailevat maahanmuuttajajärjestöissä ja hankekumppanien tilaisuuksissa pitämässä 1-3 tunnin opetus-/harjoittelutilaisuuksia arjen turvallisuusasioista ja varautumisesta. Kaikkiaan koulutukseen on osallistunut jo noin 3000 maahanmuuttajaa, mm. moskeijoissa pidetyissä koulutustapahtumissa. Koulutustapahtumia on järjestetty valtakunnallisesti suurimmissa kasvukeskuksissa.


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Monikulttuuriset ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset, Muut yhdistykset, Nuorisoyhdistykset, Pelastusalan vapaaehtoisyhdistykset

Teemat

ensiapu ja pelastustoiminta, kotoutuminen, palo- ja pelastustoiminta, vapaaehtoisuus

Avainsanat

72 tuntia, asuinympäristö, Asukas, asuminen eri kulttuureissa, asumisneuvonta ikääntyville, asunnottomien yö, Asumisen turvallisuus, Pelastussuunnitelma, Turvallisuuskävely, Alkusammutus, Vapaaehtoinen palokunta, palokuntanuoret, Pelastuskoirat, Väestönsuojelu, väestönsuoja, asuintalon turvallisuus, hätäensiapu, palovaroitin, kodin turvallisuus eri kulttuureissa, kodin turvallisuus maahanmuuttajaperheille, kodin turvallisuus ikäihmisille, kodin turvallisuus senioreille, kodin turvallisuus erityisryhmille

Kohderyhmä

eläkeläiset, järjestötoimijat, jäsenet, kuntalaiset, maahanmuuttajat ja pakolaiset, läheiset ja omaiset, miehet, lapset ja nuoret, naiset, perheet, vapaaehtoiset, yhdistyksen työntekijät, viranomaiset ja kumppanit, kaikille

Osoitteet

  • Lääkärinkatu 3, 00250 Helsinki

    Lääkärinkatu 3, Helsinki, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Helsinki
Sähköposti:
helsingin.pelastusliitto@helpe.fi
Puhelin: 09 4770810

Lisätietoa verkossa

Helsingin Pelastusliitto

Helsingin Pelastusliitto Facebook

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Espoo, Helsinki, Vantaa

Lääkärinkatu 3, 00250 Helsinki

Lääkärinkatu 3, Helsinki, Suomi