Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry

Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistyksen tarkoituksena on:

  • Toimia 18 – 29-vuotiaiden nuorten asunto-olojen parantamiseksi ja elämänhallinnan kehittämiseksi
  • Edistää nuorten ja nuorten perheiden sosiaalista vahvistumista
  • Etsiä vaihtoehtoja itsenäistymisvaiheessa oleville nuorille tarkoitettujen asuntojen aikaansaamiseksi
  • Tukea nuorten omaehtoista toimintaa elinolosuhteidensa kohentamiseksi

Yhdistys lisää nuorten itsenäisen asumisen valmiuksia ja -tietoisuutta asumisneuvonnan, asumisohjauksen, asukastoiminnan, vapaaehtoisen tukihenkilötoiminnan, tiedottamisen, koulutuksen ja edunvalvonnan keinoin:

       Asumisneuvontaa tarjotaan kaikille nuorisoasuntojen asukkaille. Asumisneuvonnassa panostetaan vastuulliseen asukasvalintaan, asukkaiden perehdyttämiseen itsenäisen asumisen alkaessa sekä asumiseen liittyvään neuvontaan. Nuorisoasumisessa asumisneuvonta on myös asukkaan kanssa yhteistyössä tehtävää vuokravelkatilanteiden ja asumishäiriöiden ratkaisemista perinteisiä isännöinnin menetelmiä täydentäen. Asumisneuvonnan tavoitteena on ennaltaehkäistä häätöjä ja vuokrasopimuksen purkuja sekä vahvistaa asukkaan yhdistyksen työntekijän yhteistyötä.

       Asumisohjaus on kevyttä asumiseen liittyvää tukea nuorelle. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä asumisen ongelmat, asumisen kriisiytyminen ja varmistaa asumisen eteneminen positiiviseen suuntaan. Asumisohjaus on yksilöllistä ohjausta erityisesti asumisasioiden hoitamisessa. Tyypillisiä
asumisohjauksessa käsiteltäviä asioita ovat vuokranmaksuun, vastuullisena vuokralaisena toimimiseen ja asunnon kunnosta huolehtimiseen liittyvät asiat. Asumisohjauksessa käsitellään usein myös taloudenhoitoon ja rahankäyttöön liittyviä asioita. Asumisohjausjakson kesto on noin kolme kuukautta. Tyypillisiä asumisohjauksen asiakkaita ovat itsenäistyvät nuoret, jotka tarvitsevat tukea asumisen alkuun ja nuoret, joiden edellinen asuminen on epäonnistunut ja joiden on vaikea saada vuokra-asuntoa. Asumisohjauksen kohderyhmään kuuluvat myös asukkaat, joiden asuminen on kriisiytynyt esimerkiksi vuokravelkojen tai heikkojen asumistaitojen takia.

       Asukastoiminnan tavoitteena on yhteisöllisyyden tukeminen nuorisoasunnoilla ja nuorten sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen, joka kohdistetaan erityisen tuen tarpeessa oleviin nuoriin. Lisäksi asukastoiminta vahvistaa yhteisvastuuta ja parantaa asumisviihtyvyyttä.

       Asumisen info- ja koulutustilaisuuksien tarkoituksena on tuottaa sellaista asumisneuvontaa, joka auttaa nuoria asujia heidän elämäntilanteessaan ensiasuntoon muutettaessa. Nuoret saavat tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan vuokralaisina. Kohderyhmänä ovat nuoret, jotka muuttavat asumaanvuokralle. Tarkoituksena on aktiivisen kansalaisjärjestötoiminnan keinoin ennaltaehkäistä yleisimpiä ensiasumisen ongelmia tiedotuksen, neuvonnan ja ohjaamisen avulla. Asumisinfoilla tehdään aktiivista edunvalvontatyötä.

       Tukihenkilöitä nuorten asumisen ja arjen tukemiseen, Wörtti-hanke: hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia tukihenkilöitä 18–29 -vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat kevyttä tukea itsenäistymisvaiheessa arjessa ja asumisessaan. Hankkeessa tukea kohdennetaan nuorille, jotka tarvitsevat tukea arjessaan, mutta eivät saa lakisääteisiä palveluja, kuten vammaispalvelua tai jälkihuoltoa. Kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret aikuissosiaalityön asiakkaat, jotka eivät ole kuntien ostamien sosiaalipalveluiden piirissä sekä yli 25-vuotiaat nuoret, joiden jälkihuolto-oikeus päättyy ja nuoret, jotka ovat jo pudonneet tai vaarassa pudota työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle.

****************

Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys on perustettu vuonna 1989, se on Nuorisoasuntoliitto ry:n (NAL) jäsenyhdistys ja sen toimintaa tukee Sosiaali- ja terveysministeriö. Yhdistyksellä on omaa asuntokantaa kolmessa nuorisoasuntokohteessa Hyvinkäällä; Martin kaupunginosassa kaksi ja Hakalan kaupunginosassa yksi kohde.

Martin toisessa kohteessa on kolme luhtitaloa ja yksi rivitalo, joissa yhteensä 40 asuntoa ja ne ovat valmistuneet vuonna 1993. Toinen Martissa sijaitseva kohde on vuonna 2011 valmistunut kerrostalo, jossa on nuorille 30 asuntoa. Yhdistyksen toimisto sijaitsee tässä kohteessa. Hakalan kaupunginosassa on 2005 valmistuneessa kerrostalossa 28 asuntoa. Kaikissa kohteissa on pieniä kaksioita ja Hakalan kohteessa on myös yksiöitä. Yhteensä asuntoja on 98.

Nuorisoasunnot ovat tarkoitettu ensisijaisesti työssä käyville tai työelämään hakeutuville 18-29-vuotiaille nuorille aikuisille. Nuorisoasuntoihin haetaan sähköisellä asunnonhaku lomakkeella.

Yhdistyksen paikallisia yhteistyökumppaneita ovat Keusote (sosiaalitoimi, nuorisoasema), Hyvinkään kaupunki (asuntotoimi, sivistystoimi, kotiin vietävä tukipalvelu, nuorisopalvelut), Hyria Säätiö (etsivä nuorisotyö, Ohjaamo, nuorten työpajat), Hyria koulutus,TE-palvelut ja muut järjestötoimijat. Lisäksi vahvaa yhteistyötä tehdään Nuorisoasuntoliiton ja muiden nuorisoasumisen paikallisyhdistysten kanssa.

 

www.hnay.fi
fb: Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys
ig: @hyvinkaannuorisoasuntoyhdistys


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Muu, Asukas- kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset, Kohtaamispaikka, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan keskus, Muut yhdistykset, Päihde- ja mielenterveysyhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Asiasanat

Nuorisoasuminen, Asumisneuvonta, Asumisohjaus, Asumisinfo, asuminen, nuoret aikuiset

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.)

Osoitteet

  • Niittymäentie 4

    Niittymäentie 4 05810 Hyvinkää

Yhteystiedot

Kotikunta: Hyvinkää
Sähköposti:
kaisa.halme@hnay.fi
Puhelin: 0408497745

Lisätietoa verkossa

http://www.hnay.fi

Facebook: Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys
Instagram: @hyvinkaannuorisoasuntoyhdistys

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Hyvinkää

Niittymäentie 4

Niittymäentie 2, 05810 Hyvinkää, Suomi

Henkilöt

Nurmi, Tuuli

Projektityöntekijä Wörtti-hanke

p. 040 197 1689
s. tuuli.nurmi@hnay.fi

Pääskyvuori, Päivi

Projektityöntekijä Wörtti-hanke

p. 040 587 0002
s. paivi.paaskyvuori@hnay.fi