Immulan-Paunin Kyläyhdistys ry

Yhdistys on Lohjan Immulan ja Paunin kylien asukkaiden asukasyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää alueen asukkaiden kotiseuturakkautta ja yhteenkuuluvuutta sekä lisätä alueen turvallisuutta ja viihtyvyyttä.

Yhdistys vaikuttaa ja antaa lausuntoja toiminta-alueensa kehityssuunnitelmiin, järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, erilaisia kursseja ja vapaa-ajan harrastus- ja virkistystoimintaa kyläläisille sekä ylläpitää ja hoitaa yhdistyksen omaisuutta.
Yhdistys voi olla jäsenenä asukasyhdistysten yhdistyksissä vuosikokouksen päätöksen mukaan.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaiset luvat.


Toimiala

Asukas- kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset

Teemat

edunvalvonta, harrastus ja vapaa-aika, asukas- ja kylätoiminta

Avainsanat

asukastoiminta, aktiivinen kansalaisuus, harrastukset

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • 08500 Lohja, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Lohja
Sähköposti:
--

Lisätietoa verkossa

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Lohja

08500 Lohja, Suomi