JADE-toimintakeskus. Käpyrinne ry

JADE -toimintakeskus on ikääntyvien maahan muuttaneiden kohtaamispaikka ja monikulttuurisen vanhustyön osaamiskeskus.

Tarjoamme asiakaslähtöistä, omakielistä, matalan kynnyksen ryhmätoimintaa yli 50-vuotiaille maahan muuttaneille. Toiminnan tavoitteena on ennalta ehkäistä ikääntymisen mukanaan tuomia haasteita ja edistää ikääntyvien osallisuutta ja hyvinvointia. Ryhmätoiminnan lisäksi JADE tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalveluita vieraskielisille ikäihmisille. Toimintakeskuksen tavoitteena on edistää ikääntyvien maahan muuttaneiden osallisuutta ja näkyvyyttä ikääntyvien palveluissa. Toimitilamme sijaitsee Helsingin Töölössä, mutta toiminta-alueenamme on koko pääkaupunkiseutu.


Palvelemme kielillä

Suomi, Englanti, Arabia, Mandariinikiina, Somali, Kurdi, Turkki

Toimiala

Muu, Kohtaamispaikka, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan keskus, Monikulttuuriset ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

eläkeläistoiminta, harrastus ja vapaa-aika, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ikääntyminen ja veteraanitoiminta, kerhot, kotoutuminen, monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö, osallisuus, sosiaali ja terveys, vertaistoiminta, vertaistuki, virkistys, vapaaehtoisuus

Avainsanat

ikääntyneet maahanmuuttajat, ikääntyminen, maahanmuuttajat, vertaistoiminta, vertaisryhmät, ohjaus ja neuvonta, keskusteluryhmä, harrasteryhmä

Kohderyhmä

eläkeläiset, jäsenet, maahanmuuttajat ja pakolaiset, miehet, naiset, pariskunnat

Ikäryhmä

ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. - )

Osoitteet

  • Käyntiosoite

    Topeliuksenkatu 17 C 25

Yhteystiedot

Kotikunta: Helsinki
Sähköposti:
jadetoimintakeskus@gmail.com
Puhelin: 0503826020

Lisätietoa verkossa

www.jadetoimintakeskus.fi

Facebook
Instagram
Twitter

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen

Käyntiosoite

Topeliuksenkatu 17, Helsinki, Suomi