Kondis ry

KONDIKSESTA
Kolme kokenutta huumeidenkäyttäjän läheistä Maria Thelen, Minna Leskinen ja Jukka Riipinen, alkoivat kesällä 2016 miettiä uuden yhdistyksen perustamista. Yhdistys keskittyisi huumeperheiden nopeaan, konkreettiseen, oikea-aikaiseen, tehokkaaseen, kokonaisvaltaiseen ja vaikuttavaan tukemiseen ja auttamiseen. Marialla, Minnalla ja Jukalla on yhteensä 55 vuotta läheiskokemusta. Tuumasta toimeen. Syyskuun 28. päivänä 2016 Patentti- ja Rekisterihallitus hyväksyi Kondis rf, ry-nimisen yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin. Yhdistyksen kotipaikka on Sipoo.
Kondis toimii linkkinä läheisten, käyttäjien ja viranomaisten välillä ja antaa konkreettisia välineitä elämänhallintaa erityisesti huumeidenkäyttäjien läheisille, mutta myös käyttäjille. Silloin, kun tilanne niin vaatii, toimimme nopeasti ja tehokkaasti ja etsimme läheisille ja käyttäjille nopeimman ja tarkoituksenmukaisimman tavan ja reitin saada itselleen apua, tukea ja hoitoa.
Kondiksen kohderyhmänä ovat huumeidenkäyttäjien läheiset, huumeidenkäyttäjät, eri viranomaistahot ja koulut sekä oppilaitokset koko Suomessa.
HUUMEIDENKÄYTTÄJIEN LÄHEISTEN VERTAISTUKI
Huumeidenkäyttäjien läheisten tukemisen pääasiallisin toimintamuoto ovat vertaistukiryhmät. Läheisten vertaistukiryhmät pyörivät vuoroviikoin Nikkilässä Sipoossa, Nikinmäessä Vantaalla, Kontulassa Helsingissä, Tampereella, Lahdessa ja Inkoossa.
Facebookissa on lisäksi läheisille tarkoitettu ja salaiseksi määritelty ryhmä. Tällä sivustolla läheiset saavat purkaa sisintään ja keskustella saman asian parissa painivien kanssa. Pyrimme yhdessä löytämään konkreettisia toimenpiteitä ja vaihtoehtoja itse kunkin tilanteeseen. Jos haluat liittyä tähän ryhmään, niin laita meille viesti. Otamme sitten sinuun yhteyttä.
Jaamme myös ryhmässä keskenämme kaikkea sitä tietoa ja kokemusta, mitä meillä kaikilla läheisillä on riippumatta siitä, miten pitkään on tätä matkaa taivaltanut ja missä kohdin tätä matkaa on menossa.
Lisäksi tuemme läheisiä kahdenkeskisissä tapaamisissa, puhelimitse, sähköpostitse ja FB:n Messengerin välityksellä.
LUENNOT
Oppilaitoksille suunnatut keskustelu- ja luentotilaisuudet huumeista ja niiden vaikutuksista jatkuvat. Erityisessä polttopisteessä luennoissa on kannabis. Tilaisuudet on suunnattu yläasteen, lukioiden ja ammattioppilaitosten opiskelijoille ja opettajille. Myös vanhempainiltoihin tarkoitettu luentokokonaisuus kotiväelle on meillä valmiina.
Opiskelijoille suunnatut tilaisuudet eivät ole perinteisiä kateederiluentoja, vaan ne ovat hyvin keskustelevia ja kokemusperäisiä. Niiden aikana tehdään käytännönläheinen ryhmätyö, joka puretaan keskustellen. Emme unohda kuitenkaan tutkimuspohjaista tietoa, jota käytetään myös hyväksi kun puhutaan riippuvuudesta, sen synnystä ja kehittymisestä.
Vanhempainilloissa käytämme soveltuvilta osin samaa luentorunkoa kuin opiskelijoillekin. Siihen lisätään osiot käytön tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta, hoitoonohjauksesta ja läheisten oman jaksamisen ja heidän oman vointinsa ja jaksamisensa ylläpitämisen tärkeydestä.
Molempiin luentokokonaisuuksiin kuuluvat oleellisena osana läheisten tositarinat siitä, miltä tuntuu olla huumeidenkäyttäjän äiti tai isä, ja millaista on huumeperheen arkielämä.
MUU TUKI
Tuemme ja avustamme läheisiä erilaisissa eteen tulevissa tilanteissa, kuten esimerkiksi erilaisissa kriisitilanteissa ja asioimisessa eri viranomaisten kanssa.
Hyvin usein tukipyynnöt liittyvät tavalla tai toisella hoitoon hakeutumisessa ja siihen pääsemisessä esille tuleviin tilanteisiin, maksusitoumuksien saantiin, hoitopaikkoihin, erilaisiin lakisääteisiin tukiin ja vaikkapa valituksien tai huomautuksien laatimiseen.
Meihin voi olla yhteydessä myös muissa huumeisiin liittyvissä asioissa ja kysymyksissä.
Lisätietoja saa meiltä kondislaisilta:
– Maria Thelen / 040-588 0600
– Minna Leskinen / 040-844 7793
– Jukka Riipinen / 045-679 8801
tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)kondisrf.fi

Palvelemme kielillä

Suomi, Ruotsi, Englanti

Toimiala

Muu, Kohtaamispaikka, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan keskus, Omais- ja läheisyhdistykset, Päihde- ja mielenterveysyhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

päihteet ja riippuvuudet, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, omaistoiminta, kokemusasiantuntijuus, verkkovertaistuki

Avainsanat

huumausaineet, huumeet, kokemusasiantuntijuus, alkoholi- ja päihderiippuvuus, riippuvuudet, läheiset

Kohderyhmä

läheiset ja omaiset

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Osoitteet

  • Postiosoite

    Katrineholmsvägen 96, 01120 Västerskog

Yhteystiedot

Kotikunta: Sipoo
Sähköposti:
jukka.riipinen@kondisrf.fi
Puhelin: 0456798801

Facebook

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Postiosoite

Katrineholmsvägen 96, Sipoo, Suomi

Liitteet