Lohjan kansalliset seniorit ry

Edistää eläkeläisten ja ikääntyvien henkisten ja aineellisten tarpeiden tyydyttämistä. Edistää sosiaaliseen turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä. Toimii alueellaan eläkeläisten ja ikääntyvien edunvalvojana, yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvuuden tunteen lujittajana sekä pitää yhteyttä alueensa muihin eläkeläisyhdistyksiin. On puolueisiin kuulumaton.

Järjestää erilaisia tilaisuuksia, tukee vapaaehtoista palvelutoimintaa, ohjaa ja kouluttaa jäseniään. Muodostaa erikoisaloja ja paikallista toimintaa varten rekisteröimättömiä kerhoja. Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja eläke- ja sosiaaliturvan kehittämiseksi alueellaan. Harjoittaa virkistys-ja kuntoutustoimintaa.


Toimiala

Eläkeläis- ja senioriyhdistykset

Teemat

eläkeläistoiminta

Avainsanat

eläkeläiset, ikääntyneet, vertaistoiminta, ajanvietto

Kohderyhmä

eläkeläiset

Ikäryhmä

ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. - )

Osoitteet

  • Suurlohjankatu 35, 08100 Lohja, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Lohja
Sähköposti:
--

Lisätietoa verkossa

Lohjan kansalliset seniorit ry

Kansallinen senioriliitto ry

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Lohja

Suurlohjankatu 35, 08100 Lohja, Suomi