Moision Vanhempainyhdistys ry

Moision vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on:
• edistää lasten vanhempien ja Moision päiväkodin/perhepäivähoitajien välistä yhteistoimintaa
• tukea koteja ja päiväkotia/perhepäivähoitajia pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
• tuoda esille vanhempien kannanottoja päivähoitoaluetta ja lasten kasvatusta koskevissa kysymyksissä
• toimia vanhempien yhteistyöelimenä

Tarkoitus on toiminnalla ja tapahtumilla edistää lasten vanhempien ja Moision päiväkodin/perhepäivähoitajien välistä yhteistoimintaa.


Toimiala

Lapsi- ja perheyhdistykset

Teemat

lapsuus ja perhe-elämä

Avainsanat

vanhempaintoiminta, vanhemmuus, lapset, nuoret

Kohderyhmä

perheet

Osoitteet

  • Moisio, Lohja, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Lohja
Sähköposti:
--

Facebook

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Lohja

Moisio, Lohja, Suomi