Moniheli ry

Monikulttuurijärjestöjen valtakunnallinen verkosto/ Network of multicultural associations in Finland

Moniheli ry:n tarkoitus on edistää yhä monikulttuurisemman suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä sellaiseksi, että se on hyvä paikka elää myös koko ajan kasvavalle uussuomalaiselle väestöllemme. Tätä missiota Moniheli toteuttaa toimimalla tällä hetkellä yli 110 eri monikulttuurijärjestön valtakunnallisena yhteistyöverkostona. Verkosto kasvaa koko ajan ja erityisesti viime vuosina maahanmuuton lisääntyessä. Monihelin jäsenyhdistykset ja -järjestöt uussuomalaisine jäsenineen ovat juuriltaan noin 40 eri maailman maasta.

Jäsenjärjestömme edustavat monikulttuurisia yhteisöjään, tukevat maahan muuttaneiden kotoutumista ja vaikuttavat yhteiskuntaan. Moniheli antaa jäsenilleen eväitä ja tukea näissä tehtävissä.Moniheli tekee merkittävää työtä maahan muuttaneiden kotoutumisen ja yhdenvertaisen Suomen eteen. Tällä hetkellä Katto-toiminta, Terkku- ja OmaPolku-hankkeet sekä vaikuttamistyö, demokratiakasvatustyö ja Monikulttuurinen itsenäisyyspäiväjuhla ovat Monihelin tärkeimmät toimintamuodot Jäsenpalvelujen lisäksi.

 

The purpose of the Moniheli ry is to promote the development of an increasingly multicultural society in Finland so that it is a good place to live also for our growing immigrant-background population. Moniheli implements this mission as a nationwide cooperation network of about 110 different multicultural associations. The network is growing all the time, especially in recent years, as immigration increases. Moniheli’s member associations and organizations with their members are rooted in some 40 countries of the world.

Moniheli’s member associations represent their multicultural communities in Finland, support the integration of immigrants and influence our society. Moniheli does important work to support the integration of immigrants and to reach a more equal Finland. At the moment Katto-program, Terkku and OmaPolku -projects as well as advocacy work, democracy education activities and Multicultural Independence Day Celebration are its most important forms of activity alongside Member services.


Toimiala

Monikulttuuriset ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset

Osoitteet

  • Käyntiosoite

    Hermannin rantatie 12 B, 4 krs.00580 Helsinki

Yhteystiedot

Sähköposti:
toimisto@moniheli.fi

Lisätietoa verkossa

Moniheli Website

Facebook
Twitter
Instagram

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Käyntiosoite

Hermannin rantatie 12 B,