Monika-Naiset liitto ry

 

Monika-Naiset liitto ry on sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, joka kehittää ja tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja -lapsille, toimii asiantuntijana ja vaikuttajana etniseen yhdenvertaisuuteen ja väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä edistää kotoutumista tukemalla maahanmuuttajien kansalaistoimintaa.

Monika-Naiset liiton ydintoimintaa on kehittää ja tarjota palveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja heidän lapsilleen. Tätä työtä toteutetaan Kriisikeskus Monikassa ja Turvakoti Monassa. Lisäksi liitto kehittää ja tarjoaa kotouttavaa toimintaa, jolla tuetaan maahanmuuttajanaisten yhteiskunnallisia taitoja, työllistymistä ja ennaltaehkäistään ongelmien syntymistä. Kotouttavaa työtä tehdään Kotoutumiskeskus Monikassa, jossa on saatavilla matalan kynnyksen periaatteella kotoutumista ja työllistymistä edistävää yksilöohjausta, ryhmätoimintaa ja mentorointia.

Turvakoti sijaitsee salaisessa osoitteessa ja sinne voi hakeutua kaikkialta Suomesta. Kriisikeskus ja Kotoutumiskeskus sijaitsevat Helsingin Kalasatamassa.

 


Toimiala

Monikulttuuriset ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset, Naisyhdistykset

Teemat

kotoutuminen, monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö, osallisuus, päivystys- ja kriisityö, työllisyys, vaikuttaminen, vapaaehtoisuus, vertaistuki, yhteistyö ja verkostot, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kohderyhmä

naiset

Ikäryhmä

aikuiset (30-62 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.)

Osoitteet

  • Kalasataman toimipiste

    Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Helsinki, Espoo, Vantaa

Kalasataman toimipiste

Hermannin rantatie 12, Helsinki, Suomi