Neda ry

Neda ry on Suomessa asuvien maahanmuuttajanaisten perustama järjestö, joka on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö. Neda ry perustettiin tukemaan maahanmuuttajanaisten sopeutumista Suomessa sekä voimaannuttamaan maahanmuuttajanaisia uudessa elinympäristössä, riippumatta naisten kulttuurisesta, uskonnollisesta, vakaumuksellisesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Yhdistyksemme toivottaan piiriinsä kaikki naiseksi identifioivat ja pyrkii lisäämään kulttuurista vuoropuhelua ja sopeutumista. Yhdistyksessä sovelletaan yhdistyksen jäsenten ja vapaaehtoisten maahanmuuttajanaisten omakohtaisia kokemuksia tarjoamalla vertaistukea maassa jo pidempään olleille ja maahan juuri tulleille.

Neda ry pyrkii tavoittamaan naisia, jotka ovat yhteiskunnallisesti hauraassa asemassa ja jotka tämän vuoksi ovat vaarassa joutua moniperustaisen syrjinnän kohteeksi suomalaisen yhteiskunnan nykyisessä ilmapiirissä sekä omissa yhteisöissään.

Yhdistys tarjoaa vertaistukea ja pyrkii voimaannuttamaan naisia eri keinoin.
Vertaistukea tarjotaan ja sopeutumista edistetään seuraavin keinoin:

  • järjestämällä keskustelutilaisuuksia, jossa naiset pääsevät puhumaan ja voivat kokea tulleensa kuulluksi
  • toteuttamalla hankkeita, joissa lisätään kulttuurista sopeutumista ja dialogia osallistamisen kautta

Osallistamisella pyritään voimaannuttamaan ja madaltamaan jo valmiiksi maahanmuuttajanaisten korkeaa kynnystä eri toimintaan ja tapahtumiin osallistumiselle. Tarkoituksena toteuttamiseksi yhdistys järjestää kursseja, leirejä, asiantuntijoiden luentotilaisuuksia, ylläpitää vertaistukiryhmiä ja järjestää taiteellista toimintaa.


Palvelemme kielillä

Suomi, Englanti, Kurdi, Dari, Persia

Toimiala

Monikulttuuriset ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset, Naisyhdistykset

Teemat

kokemusasiantuntijuus, kotoutuminen, monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö, käden taidot

Asiasanat

naisyhdistys, kotoutuminen, kotouttaminen, monikulttuurisuus, maahanmuuttajat, Espoo, espoolainen, vertaistuki, vertaistoiminta, naiset, kurssit, leirit, luentotilaisuus, dari, kurdi, persia

Kohderyhmä

naiset, maahanmuuttajat ja pakolaiset, kokemusasiantuntijat

Ikäryhmä

kaikenikäiset, aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), lapset (7-12 v.), leikki-ikäiset (3-6 v.), nuoret (13-17 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.), vanhukset (80 v. - ), vauvat ja taaperot (0-2 v.)

Osoitteet

  • Uusimaa

    Uusimaa, Finland

Yhteystiedot

Sähköposti:
azizeh849@gmail.com
Puhelin: 050 405 4443

Neda ry Facebook-sivu

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Espoo, Vantaa, Helsinki

Uusimaa

Uusimaa, Finland