Nicehearts ry / Uusimaa

Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys, jonka tavoitteena on mahdollistaa, että naiset, tytöt sekä sukupuolensa moninaisesti kokevat nuoret löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa sen tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina jäseninä. Ehkäisemme syrjäytymistä vahvistamalla naisten, tyttöjen ja moninaisesti sukupuolensa kokevien nuorten osallistumismahdollisuuksia ja edistämällä jatkopolkujen sekä oman paikan löytymistä yhteiskunnassa. Kasvatamme ja koulutamme heistä muutoksentekijöitä!

Niceheartsin arvoja ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja ilo. Nicehearts ry:n toiminta luo pitkäkestoisia naisten keskinäisiä verkostoja ja edistää eri kulttuuristen ja eri-ikäisten kohtaamisia arjessa. Nicehearts ry tekee vaikuttavaa työtä tyttöjen ja naisten aseman edistämiseksi. Yhdistyksen toiminta on saanut alkunsa tytöille suunnatusta nuorisotyöstä Vantaalla vuonna 2001 ja laajentunut sen jälkeen vaikuttavaksi tyttö- ja naistyöksi myös Espooseen, Helsinkiin, Lappeenrantaan ja Imatralle.

Nicehearts ry:n pääasiallisia toimintamuotoja on neljä:

Tyttöjen Tila tekee sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä 10-28-vuotiaiden tyttöjen sekä moninaisesti sukupuolensa kokevien nuorten parissa. Työn kautta jokainen toiminnassa mukana oleva kohdataan yksilönä, sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta. Tyttöjen Tila on turvallisempi tila olla, kasvaa ja kehittyä ja saada kannustusta, rohkeutta ja tilaa olla juuri sellainen kuin on. Tyttöjen tila toimii Vantaalla ja Lappeenrannassa. Tyttöjen Tilat tarjoaa kohderyhmälle monipuolista toimintaa: avointa yhteisötoimintaa, ryhmätoimintaa, yksilötyötä, vapaaehtoistyömahdollisuuksia, sekä kouluissa tehtävää jalkautuvaa toimintaa.

WahvaNainen on toimintamalli, jossa tarjotaan kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä tukitoimintaa naisille Vantaalla ja Espoossa. Erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset naiset. Yhteistyötä ja dialogia käydään viranomaisten, oppilaitosten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. WahvaNainen -toimintamallin avulla täydennetään Vantaan ja Espoon alueen palveluja. WahvaNainen-toimintamalli on kokonaisvaltaista palveluohjausta. Tavoitteena on tukea ja auttaa toimintaan hakeutuneita asiakkaita, tarjoamalla heille tarvittavat tietotaidot arjessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa selviytymiseen. Toimintamuotoina yksilöohjaus ja ryhmätoiminta.

Naapuriäiti –toiminta kannustaa Suomeen muuttaneita naisia aktiivisiksi toimijoiksi. Toiminnan perustana on Naapuriäiti-koulutus, joka antaa naisille vertaistuketyökaluja lähiötoiminnan järjestämiseen omalla alueella, työkaluja muiden auttamiseen ja tukea oman osaamisen tunnistamiseen. Voimaannuttava Naapuriäiti-toiminta luo kokonaisvaltaisen ja vertaistuellisen kasvualustan naisille oman polkunsa löytämiseen. Koulutuksen käyneet naiset toimivat vapaaehtoisina Naapuriäiteinä, jokainen omalla tavallaan. Naapuriäidit ovat asuneet jo ainakin jonkin aikaa Suomessa ja siten jokainen Naapuriäiti on oman kototumispolkunsa asiantuntija. Tämän ansiosta he voivat olla tukena erityisesti niille naisille, joiden kotoutuminen on vielä alussa. Naapuriäidit järjestävät omaa toimintaa ja tapahtumia, ja tekevät mielellään yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa

ItseNaiset –hankkeen ensisijaisena tavoitteena on joustavalla, henkilökohtaisella yksilöohjauksella ja ryhmätoiminnalla osallistaa maahanmuuttajataustaisia, työelämän ulkopuolella olevia naisia, erityisesti kotiäitejä hankkeen tuottamaan toimintaan ja mahdollistaa opiskelu- ja työelämään siirtyminen oikea-aikaisesti ja siten ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaistyöttömyyttä yhteiskunnasta. Hankkeessa kehitetään innovatiivinen ura- ja palveluohjauksen toimintamalli maahanmuuttajataustaisille naisille Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä. Tavoitteena on osaamisen tunnistaminen, osaamisen lisääminen, voimaantumisen prosessit ja itsetunnon ja -tuntemuksen ja pystyvyysuskomusten kasvattaminen.

Lisäksi Nicehearts ry koordinoi me-taloa Espoossa ja Lappeenrannassa. Eri puolilla Suomea sijatsevat me-talot ovat me-säätiön mahdollistamia uudenlaisen yhteistoiminnan ja innostavan tekemisen tiloja kaikille kaupunkilaisille. Me-talo Espoo sijaitsee osoitteessa Terveyskuja 2 b ja Me-talo Lappeenranta kauppakeskus Oprin toisessa kerroksessa. Me-talo tarjoaa vapaa-ajan harrastustoimintaa, kursseja, kerhoja ja tapahtumia, kokoustilaa sekä apua ja neuvoa eri elämäntilanteisiin ja ongelmakohtiin. Mukana toiminnassamme on yhdistyksiä, paikallisorganisaatioita, vapaaehtoisia ja alueen asukkaita, jotka järjestävät myös itsenäisesti toimintaa me-talolla. Me-talo tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin, saada vertaistukea tai esimerkiksi leikkiä ja pelata. Tarjoamme tiloja kaikenlaiselle toiminnalle mikä tukee asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Lähtökohtana on, että toimintaa suunnitellaan kaupunkilaisten tarpeista käsin. Otamme Me-taloilla mielellään vastaan ehdotuksia ja ideoita millaista toimintaa toivottaisiin toteutettavan. Olemme erittäin kiinnostuneita uusista ideoista ja tavoista tuottaa alueen asukkaiden hyvinvointia. Kursseja, tapahtumia ynnä muuta voidaan järjestää myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Nicehearts ry – Muutos on meissä kaikissa!


Palvelemme kielillä

Suomi, Ruotsi, Englanti

Toimiala

Yhdistys, Kohtaamispaikka, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan keskus, Lapsi- ja perheyhdistykset, Monialayhdistykset, Monikulttuuriset ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset, Muut yhdistykset, Naisyhdistykset, Nuorisoyhdistykset, Työllisyyden edistäminen ja työttömien yhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

asukas- ja kylätoiminta, harrastus ja vapaa-aika, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kotoutuminen, demokratia ja ihmisoikeus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö, sosiaali ja terveys, vaikuttaminen, vapaaehtoisuus, yhteistyö ja verkostot, kerhot, kaveritoiminta, kokemusasiantuntijuus, lapsuus ja perhe-elämä, mielenterveys, osallisuus, nuoruus, tapahtuma, tukihenkilötoiminta, työllisyys, vertaistoiminta, vertaistuki, virkistys, ystävä- ja viriketoiminta

Asiasanat

naiset

Kohderyhmä

naiset

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

 • Vantaan toimiston käyntiosoite

  Lummetie 2b, A-rappu, 01300 Vantaa

 • Espoon me-talo

  Terveyskuja 2B, 02770 Espoo

 • Helsingin toimisto

  Moniheli ry:n toimisto, Hermannin rantatie 12B, 4 krs., 00580 Helsinki

 • Lappeenrannan me-talo

  Oprin kauppakeskus 2.krs Valtakatu 30, 53100 Lappeenranta

Yhteystiedot

Kotikunta: Vantaa (toimipisteet myös Espoossa, Helsingissä ja Lappeenrannassa)
Sähköposti:
info@nicehearts.com
Puhelin: 0505934621

Lisätietoa verkossa

Nicehearts ry:n nettisivut

Nicehearts ry Facebookissa
Nicehearts ry Twitterissä
Naapuriäidit Facebookissa
Me-talo Espoo Facebookissa
Vantaan Tyttöjen Tila Facebookissa
WahvaNainen Facebookissa
ItseNaiset Facebookissa
Lappeenrannan Tyttöjen Tila Facebookissa

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa, Etelä-Karjala

Kunta
Helsinki, Espoo, Vantaa, Lappeenranta, Imatra

Vantaan toimiston käyntiosoite

Lummetie 2b, 01300 Vantaa, Suomi

Espoon me-talo

Terveyskuja 2 b, 02770 Espoo, Suomi

Helsingin toimisto

Hermannin rantatie 12b, 00580 Helsinki, Suomi

Lappeenrannan me-talo

Valtakatu 30, 53100 Lappeenranta, Suomi