Non Fighting Generation ry

Non Fighting Generation ry (NFG) työskentelee lasten ja nuorten käyttämän väkivallan ja vaikean kiusaamisen vähentämiseksi.

Väkivallattomuuskasvatusta toteutamme pienryhmissä, joihin osallistuu 3-6 lasta tai nuorta, joilla on vaikeuksia esim. omien tunteiden säätelyssä, vuorovaikutuksessa toisten kanssa tai asenteissa muita kohtaan ja nämä purkautuvat väkivaltaisena oireiluna. Ryhmiä järjestetään 8-20-vuotiaille peruskouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja lastensuojelun laitosyksiköissä.  Ryhmä kokoontuu 10-15 kertaa, yleensä koulupäivän aikana.

Yksilötyötä tehdään pääkaupunkiseudulla, lähinnä lastensuojelun asiakkaiden kanssa, mutta myös kouluissa. Tapaamisten kesto ja tiheys sovitaan tapauskohtaisesti.

Vakavaa ja pitkittynyttä kiusaamista vähennämme KiPu – Kiusaamiseen Puututaan -toiminnalla. Tässä työskentelyyn osallistuu koko yhteisö, esim. koululuokka tai lastensuojelunlaitoksen yksikkö. Työskentely on pitkäkestoista, 10-20 viikkoa ja sovitaan tilanteen mukaan. Se toteutetaan erilaisissa kokoonpanoissa niin pienryhmissä, yksilötyössä kuin koko luokka yhdessä. Työmuodot sovitaan myös tilanteen mukaan, samoin kuin niiden kesto.

Kaikki työmuotomme perustuvat tieteellisesti tutkittuun kasvatusteoriaamme, jonka perustana ovat kohtaamispedagogiikka, logoteoria ja tarkoituskeskeisyys.


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Muu, Lapsi- ja perheyhdistykset, Nuorisoyhdistykset, Päihde- ja mielenterveysyhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kuntoutus- ja hoitopalvelut, mielenterveys, nuoruus, osallisuus, tukihenkilötoiminta, vertaistoiminta, vertaistuki

Avainsanat

väkivalta, väkivalta, lähisuhdeväkivalta, väkivallan ehkäisy, Väkivaltatyö, kiusaaminen, vertaisryhmä

Kohderyhmä

lapset ja nuoret, maahanmuuttajat ja pakolaiset, ammattilaiset ja asiantuntijat, asiakkaat, viranomaiset ja kumppanit

Ikäryhmä

lapset (7-12 v.), nuoret (13-17 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.)

Osoitteet

  • Vislauskuja 13, 00520 Helsinki

Yhteystiedot

Kotikunta: Helsinki
Sähköposti:
nfg@nfg.fi
Puhelin: 0207558350

Lisätietoa verkossa

Non Fighting Generation ry

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Vislauskuja 13, Helsinki, Suomi