Nummen Kyläyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Nummen ja sen ympäristön asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta ja alueen elinkelpoisuutta. Yhdistys toimii alueensa asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylien vakinaisten ja vapaa-ajanasukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä. Yhdistyksen tavoitteena on myös edistää palveluiden säilymistä alueella.


Toimiala

Asukas- kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset

Teemat

vaikuttaminen, edunvalvonta, talkoot, asukas- ja kylätoiminta

Avainsanat

asuinympäristö, asukastoiminta, vaikuttaminen, kylät

Osoitteet

  • Nummenkirkkotie 11, Nummi-Pusula, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Lohja
Sähköposti:
kylayhdistys@nummilaiset.fi

Lisätietoa verkossa

Nummen Kyläyhdistys ry

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Lohja

Kaupunginosa / Kylä
Nummi

Nummenkirkkotie 11, Nummi-Pusula, Suomi