Nummentaustan asukasyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää tasapuolisesti toiminta-alueensa sivistyksellisiä, sosiaalisia, kunnallisia ja aineellisia oloja sekä lisätä asukkaiden hyvää yhteistoimintaa, yhteishenkeä ja viihtyvyyttä sekä kotiseutukiintymystä ja tuntemusta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
* järjestää erilaisia tilaisuuksia, kuten kokous-, esitelmä-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia.
* harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja järjestää erilaisia tapahtumia ja tempauksia.
* toimii yhteistyössä kaupungin, kotiseututyön järjestöjen sekä muiden asukasyhdistysten ja samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa.
Yhdistys tekee tarkoitustaan edistäviä aloitteita, antaa lausuntoja ja osallistuu toiminta-alueensa kehittämiseen muilla samantapaisilla tavoilla


Toimiala

Asukas- kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset

Teemat

vaikuttaminen, talkoot, asukas- ja kylätoiminta

Avainsanat

asukastoiminta, asuinympäristö, vaikuttaminen, talkoot

Osoitteet

  • Ojaniitunkatu, Lohja, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Lohja
Sähköposti:
--

Lisätietoa verkossa

Nummentaustan asukasyhdistys

Facebook
Facebook

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Lohja

Ojaniitunkatu, Lohja, Suomi