Toimijat


Arabialaisen kulttuurin yhdistys Äs-sänääbil on järjestö, joka tarjoaa arabian kielen opetusta ja arabian kulttuurin tuntemusta Järjestön tavoitteisiin kuuluu suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutuminen säilyttämällä arabialaisen kulttuurin ja oman identiteetin. kasvattaamme sukua joka voi osallistuu ja vaikuttaa positiivisesti suomen yhteiskuntaan. Tarjoamme lapsille laadukasta, Lue lisää…


Kalliolan setlementti on yhdistys, joka tuottaa sosiaalialan palveluja, ylläpitää kansalaisopistotoimintaa ja järjestää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Kalliolan muodostavat kansalaisopisto, kansalais- ja vapaaehtoistoiminta, lastensuojelu- ja perhetyö, nuorisotyö, päihdekuntoutus, seniorityö sekä vammaistyö. Toiminnalle on ominaista kumppanuudet ja verkostotyö. Askel on osa Kalliolan kansalaistoiminnan Lue lisää…


Asukkaiden Espoo -ryhmässä käydään rakentavan kriittistä keskustelua Espoon kehittämisestä. Tarkoituksena on edistää vuorovaikutusta asukkaiden, kaupungin ja muiden toimijoiden kesken, parantaa asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa kotikaupunkinsa kehitykseen ja tuoda esiin asukkaiden näkökulma suunnittelun ja päätöksenteon valmistelun tueksi.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ITF Taekwon-Do:n harrastusta ja opettaa ITF Taekwon-Do:a sen pääperiaatteiden (kohteliaisuus, rehellisyys, kärsivällisyys ja uutteruus, itsehillintä, periksiantamattomuus) mukaisesti. Sekä kehittää toimintaa niin, että yhdistyksen jäsenet voivat harrastaa ITF Taekwon-Do:a kunto- tai kilpailumielessä kukin omien edellytystensä ja tarpeidensa Lue lisää…


Betesda-säätiössä tehdään työtä aikuisten, ikääntyvän väestön ja vammaisten kanssa ja osallistutaan aktiivisesti ikäihmisten palvelujen kehittämiseen. Säätiöllä on kolme palvelukotia; Jokela Lohjalla, Kotivalli Sipoossa ja Hopea Vantaalla sekä kotihoitoa Vantaalla ja päivätoimintaa Päiväkeskus Haaga-Lassilassa.


  Chiliveikot ry on perustettu edistämään chiliharrastusta ja kokoamaan harrastajat yhteiseen toimintaan. Chiliveikot ry järjestää erilaisia tapahtumia, retkiä ja juhlia. Jaamme myös tietoutta chilien käytöstä. Jäsenille järjestämme kokoontumisia, joissa vaihdamme kuulumisia ja maistelemme chilituotteita.


Villa Tapiola tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa muistisairaille henkilöille Espoon Pohjois-Tapiolassa. Asukkaat saavat asunnokseen viihtyisät ja tarkoituksenmukaiset asumis-ja oleskelutilat ulkoilutiloineen. Palvelualtis ja ammattitaitoinen henkilökunta sekä kodin virike-/ toimintaryhmät mahdollistavat mielekkään ja kodinomaisen ilmapiirin.


DuuniAgentti on ESR-rahoitteinen työllistymistä edistävä projekti, joka valmentaa yli 30-vuotiaita työelämässä eteenpäin. Toimimme Länsi-Uudellamaalla vuosina 2017 – 2019. Sinulla voi olla tavoitteena uusi työ, opiskeleminen tai oman yrityksen perustaminen. DuuniAgentti auttaa ja valmentaa sinua.


EJY ry koordinoi ja kehittää vapaaehtoistoimintaa, sekä tarjoaa monipuolista tukea ja toimintaa yhdistyksille ja yksilöille. EJY toimii tehokkaasti mm. työllistämisen, kotoutumisen, asunnottomuuden, vertaistoiminnan sekä talouden- ja velanhoidon asioissa, myös ostopalveluna! EJY tunnistaa yhteiskunnan puutteet ja toimii niiden korjaamiseksi. Yhdistämme kansalaiset Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa edistäminen. Yhdistys sitoutumattomana järjestönä kehittää ja järjestää jäsenistölleen virkistys- loma- ja kulttuuritoimintaa sekä muuta vastaavaa kuntouttavaa toimintaa sekä kokouksia, kursseja, neuvonta- ja Lue lisää…


Yhteensä: 308