Toimijat


Tarjoamme erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sekä perheille monipuolista toimintaa Helsingissä. Harrastusryhmiin ovat tervetulleita kaikki lapset ja nuoret, joilla on erityisiä tarpeita ja jotka hyötyvät pienessä ryhmässä harrastamisesta. Ryhmiä ohjaavat kuntoutusalan ammattilaiset huolehtivat siitä, että toimintaa sovelletaan jokaiselle sopivaksi. Lue lisää…


Lohjan Kahvakuulaurheilijat järjestävät kahvakuulaohjausta ja -valmennusta aikuisille, nuorille ja lapsille. Osa seuramme jäsenistä kilpailee aktiivisesti mm. kahvakuulaurheilun maratonlajeissa.


Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry järjestää virkistys- ja harrastustoimintaa monikulttuuristen ja kanta-suomalaisten perheiden lapsille ja nuorille. Toiminnalla haluamme luoda yhteenkuuluvuutta ihmisten välille. Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry on voittoa tavoittelematon, vapaaehtoisvoimin toimiva nuorisoyhdistys, joka järjestää virkistys- ja harrastustoimintaa Lue lisää…


Matalan kynnyksen jäsenyhteisö henkilöille, jotka ovat elämässään kohdanneet mielenterveydellisiä haasteita.


Monik Vantaa ry edistää kotoutumista sekä kasvattaa maahanmuuttajien omia voimavaroja. Yhteistyöllä parempi yhteisö -hankkeemme tukee maahanmuuttajataustaisia vammaisia henkilöitä palveluiden tavoittamisessa sekä kouluttaa monikulttuurisia yhteisöjä ja järjestöjä sekä vammaistoimijoita tunnistamaan heidän tarpeitaan. Hankkeen tavoitteena on edistää monikulttuuristen vammaisten ihmisten osallisuutta ja Lue lisää…


Monik ry on monikulttuurinen järjestö, joka on perustettu vuonna 2011 maahanmuuttajanuorten aloitteesta. Järjestön tarkoituksena on edistää kotoutumista ja kansalaisryhmien välistä vuorovaikutusta Suomessa. Monik ry tarjoaa erilaista uraa edistävää toimintaa, kuten työhönvalmennusta, uraneuvontaa ja koulutuksia sekä vapaa-ajan toimintaa. Järjestön toiminnan tarkoitus Lue lisää…


Espoon ja Kymenlaakson pilottialueilla kehitetään rahapelihaittojen toimintamalli. Yhteispelillä! – hankkeessa lisätään ammattilaisten tietoisuutta rahapelaamisesta kouluttamalla kunta- ja järjestötoimijoita sekä käynnistetään tukipalveluita ongelmallisesti pelaaville ja heidän läheisilleen. Hankekumppaneita ovat Ehyt ry, Sosped-säätiön Pelirajat’on, Sininauhaliiton Tiltti ja Sovatek-säätiön Pelituki. Yhteistyökumppaneina toimivat Terveyden Lue lisää…


Tervetuloa Espoon Tyttöjen Talolle! Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki 10–29-vuotiaat tytöt ja nuoret naiset. Jos tyttöys tai naiseus pohdituttaa, tämä on oikea paikka sinulle. Haluamme tukea tyttöjen ainutlaatuista kasvua omannäköisiksi naisiksi! Espoon Tyttöjen Talo on turvallinen ja viihtyisä paikka, jonne voi Lue lisää…


ESMA ry  on monikulttuurinen järjestö, joka edistää maahanmuuttajien kotoutumista, kouluttautumista ja työllistymistä. Järjestö kehittää ja tarjoaa työllistymistä ja koulutuksia edistäviä palveluita.Tarkoituksena on kohentaa maahanmuuttajataustaisten aikuisten/nuorten pääsyä koulutuksiin ja työelämään. Esma ry:llä on jo tällä hetkellä laaja yhteistyökumppananiverkosto. Järjestöllä on konkreetisia Lue lisää…


Rakas perhe ry toimia yhteistyöelimenä ja yhdyssiteenä viranomaisten ja kolmannen sektorin välillä. Rakas perhe ry:n tarkoituksena on edistää perheiden yleistä hyvinvointia, tarjota jäsenjärjestöjen perheenjäsenille seminaareja, koulutustilaisuuksia ja erilaisia toimintatapahtumia.   Meidän toimintaperiaatteemme on seuraavanlainen: Tiedottaa ja osallistuu julkiseen keskusteluun eri Lue lisää…


Yhteensä: 333