Toimijat


FinFami – Uusimaa ry. on järjestö, joka tukee toiminnallaan mielenterveysomaisten hyvinvointia. Yhdistys tarjoaa omaisille yksilö- ja perhetapaamisia, ryhmiä, luentoja, kursseja ja virkistystoimintaa. Vertaistukeen perustuvat ammattilaisten tai vertaisohjaajien ohjaamat ryhmät ovat suunnattuja puolisoille, sisaruksille, vanhemmille ja lapsille. Ryhmät tukevat monipuolisesti eri Lue lisää…


Tarkoitus: Edistää ja tukea päihteistä vapaata elämäntapaa Edistää ja tukea päihdetoipujien ja heidän läheistensä omatoimisuuteen perustuvaa toipumisohjelmaa Edistää samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden keskinäistä vuorovaikutusta ja   korjaavien elämänkokemusten välittymistä ihmiseltä toiselle. Ylläpitää voittoa tavoittelematonta päivätoimintaa ja tukihenkilötoimintaa. Harjoittaa valistus ja tiedotustoimintaa Lue lisää…


EJY ry koordinoi ja kehittää vapaaehtoistoimintaa, sekä tarjoaa monipuolista tukea ja toimintaa yhdistyksille ja yksilöille. EJY toimii tehokkaasti mm. työllistämisen, kotoutumisen, asunnottomuuden, vertaistoiminnan sekä talouden- ja velanhoidon asioissa, myös ostopalveluna! EJY tunnistaa yhteiskunnan puutteet ja toimii niiden korjaamiseksi. Yhdistämme kansalaiset Lue lisää…


Yhteensä: 333