Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on pitää Puujärvi puhtaana, siis yleisesti, ja erityisesti toiminta-alueensa vesistöjen ja luonnon suojeleminen sekä asukkaiden yleisen viihtyvyyden lisääminen.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää vesien- ja luonnonsuojelua toiminta-alueellaan kokoamalla tietoa Puujärven ja Tesvärin tilasta, siihen vaikuttavista tekijöistä, vaikuttamalla maan- ja vedenkäyttösuunnitelmiin ja -hankkeisiin, tekemällä hankkeita ja esityksiä sekä tiedottamalla toiminnastaan ja vireillä olevista hankkeista.

Yhdistyksen kotipaikka on Karjalohja ja kohdealueena Puujärvi valuma-alueineen. Yhdistys on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon, luonnonsuojeluun keskittyvä yhdistys.
Vesiensuojeluyhdistys seuraa vesistön ja luonnon tilaa, on aloitteellinen ja edesauttaa luonnonsuojelutoimenpiteitä, kerää ja tuottaa tietoa luonnonsuojelun edistämiseksi sekä tiedotettavaksi jäsenistölleen ja muille toiminta-alueellaan asuville ja toimiville.


Toimiala

Asukas- kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset, Luonto-, ympäristö- ja eläinsuojeluyhdistykset

Teemat

ympäristö, luonto ja eläimet, vaikuttaminen, asukas- ja kylätoiminta

Avainsanat

luonnonsuojelu, luonto, vesistöt, vaikuttaminen

Osoitteet

  • 09120 Karjalohja, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Lohja
Sähköposti:
--

Lisätietoa verkossa

Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Lohja

09120 Karjalohja, Suomi