Ykkösakseli ry

Ykkösakseli ry on Leader-ryhmä, joka toimii Karkkilan, Lohjan, Salon ja Vihdin kunnissa. Tarkoituksena on kannustaa toiminta-alueensa asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi, maaseudun säilyttäminen elinvoimaisena ja aktiivisen elinkeinotoiminnan alueena sekä lisätä kehittämistyöhön liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.

Ykkösakselin tehtävänä on herättää kiinnostusta maaseudun kehittämistä kohtaan, tärkeimpinä toimenpiteinä ovat: toimijoiden aktivointi, hankeideoiden seulonta, hankkeiden suunnittelussa auttaminen, rahoitettavien hankkeiden valinta, hankkeiden toteutumisen tukeminen sekä tiedonvälitys. Tärkeä osa yhdistyksen hallituksen jäsenien ja toimihenkilöiden työtä on tiedottaa toiminta-alueen kehittämisrahoituksesta ja siihen liittyvästä Leader-työstä.

Ykkösakselin hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet. Hallituksen kokoonpanossa toteutetaan kolmikantaperiaatetta: kolmasosa jäsenistä on julkisen sektorin edustajia, kolmasosa yhdistysten/yritysten edustajia ja kolmasosa maaseudun asukkaita.

Ykkösakselin  strategia Lisää kierroksia! on valmisteltu yhteistyössä alueen toimijoiden ja Ykkösakselin hallituksen kanssa. Strategia ohjaa Ykkösakselin työntekijöiden ja hallituksen työskentelyä. Ykkösakselin hallitus valitsee strategian pohjalta laadittujen valintakriteerien perusteella rahoitettavat hankkeet. Ykkösakseli on saanut kehittämisstrategian toteuttamiseen Maaseuturahaston kautta ohjelmakaudella 2014 – 2020 julkista rahoitusta 5,57 miljoonaa euroa.

 


Palvelemme kielillä

Ruotsi, Englanti

Toimiala

Muu, Asukas- kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset, Muut yhdistykset

Teemat

asukas- ja kylätoiminta, elinkeinot ja talous, osallisuus, vaikuttaminen, yhteistyö ja verkostot, varainhankinta ja rahoitus

Avainsanat

paikalliskehittäminen, yritykset, kylä- ja asukastoiminta, verkostoituminen

Kohderyhmä

kaikille, kuntalaiset

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Käyntiosoite

    Kitulantie 11, 25410 SUOMUSJÄRVI (SALO)

Yhteystiedot

Kotikunta: Lohja - toiminta-alueena myös Karkkila, Salo ja Vihti
Sähköposti:
toimisto@ykkosakseli.fi
Puhelin: +358 400 982 236

Lisätietoa verkossa

Ykkösakseli

Facebook

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa, Varsinais-Suomi

Kunta
Karkkila, Lohja, Salo, Vihti

Käyntiosoite

Kitulantie 11, Salo, Suomi