NÄE MINUT -projektin tukiryhmä Espoossa

11.08.2020 - 03.11.2020 / Muu ryhmämuotoinen tuki / Amal ry

Toimintaa järjestetään

Ti
12.00 - 14.00

Amal ry:n koordinoiman NÄE MINUT-projektin Espoossa kokoontuva ryhmätoiminta starttaa 11.8.2020. Ryhmä kokoontuu Filoksenia ry:n/Trapesan tiloissa tiistaisin klo. 12-14.00. Ryhmätoiminta on suunnattu Suomessa asuville musliminaisille ja siinä käydään läpi musliminaisten kohtaamia haasteita arjen elämässä, yhteisössä sekä työ- ja koulutuspoluilla. Ryhmän tavoitteena on tukea naisten osallisuutta, hyvinvointia ja lisätä heidän mahdollisuuksiaan koulutus -ja työelämässä.

Ryhmässä käytetään kielinä selkosuomea, englantia, urdua ja hindiä.

Osoitteet

  • Filoksenia ry - Kansainvälinen olohuone Trapesa

    Kirkkojärventie 10, Espoo, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Espoo

Filoksenia ry - Kansainvälinen olohuone Trapesa

Kirkkojärventie 10, Espoo, Suomi

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kotoutuminen, sosiaali ja terveys, työllisyys, uskonnot, kirkolliset tehtävät ja katsomukset, vertaistoiminta, vertaistuki

Kohderyhmä

maahanmuuttajat ja pakolaiset, naiset, työssäkäyvät, työttömät

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)

Lisätiedot

Omama Syed

045 78318627

omama.syed@amalry.fi

Linkkejä

Amal ry

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Yhteistyökumppanit

Amal ry

Ilmoittautumistiedot

Omama Syed

045 78318627

omama.syed@amalry.fi