Naapuriäiti-koulutus englanniksi – voimaannuttava ja vertaistuellinen koulutus Suomeen muuttaneille naisille

13.05.2020 - 16.06.2020 / Harrasteryhmä, Koulutus/seminaari, Muu ryhmämuotoinen tuki, Vertaisryhmä, Virkistys / Nicehearts ry / Uusimaa

Toimintaa järjestetään

Ti
10:00 - 11:30
To
10:00 - 11:30

Naapuriäidit – kohderyhmästä toimijaksi!

Naapuriäidit ovat Suomessa pidempään asuneita naisia, jotka haluavat olla tukena auttaa ja olla aktiivisia. Erityisesti Naapuriäidit auttavat naisia, jotka ovat asuneet Suomessa vähemmän aikaa. Naapuriäidit voivat auttaa erilaisissa arkisissa tilanteissa: keskustella lastenkasvatuksesta ja oman hyvinvoinnin tukemisesta, auttaa löytämään paikalliset sosiaali- ja terveyspalvelut tai vaikkapa neuvoa miten hankitaan bussikortti.

Auttamisen lisäksi Naapuriäidit järjestävät omaa toimintaa ja tapahtumia eri alueilla, esimerkiksi keskusteluryhmiä, työpajoja tai liikuntaa. Naapuriäidit ovat oman kotoutumispolkunsa asiantuntijoita, mutta heillä on valtavasti myös muuta osaamista. Heillä voi olla niin Suomesta kuin muualtakin hankittua työkokemusta, eri alojen koulutusta ja tietysti elämänkokemusta. Haluamme tuoda kaikkea tätä osaamista esiin ja mahdollistaa uusia kokemuksia. Naapuriäidit ovat vertaisia, heillä on samankaltainen kokemus kotoutumisesta Suomeen. Tämän toiminnan kautta he voivat jakaa omaa kokemustaan ja tukea niitä, joiden kotoutumispolku on vielä alussa.

Naapuriäitinä toimiminen on voimaannuttava kokemus, josta naiset saavat lisää itseluottamusta. Kun auttaa muita, huomaa samalla kuinka paljon itse tietää suomalaisesta yhteiskunnasta. Naapuriäiti-koulutuksessa harjoitellaan myös omien rajojen tunnistamista ja omasta hyvinvoinnista huolehtimista. Koulutus antaa lisäksi työkaluja auttamistyöhön, oman toiminnan järjestämiseen sekä tarjoaa tietoa suomalaisista sosiaali- ja terveyspalveluista, työelämästä, omista oikeuksista ja vaikuttamismahdollisuuksista. Jokainen Naapuriäiti tekee vapaaehtoistoimintaa omalla tavallaan ja oman elämänsä ehdoilla. Naapuriäiti-toiminta lisää toimijuutta, tuo uusia kokemuksia, ystäviä ja laajan verkoston! Suomessa on jo yli 250 Naapuriäitiä. Koulutukset pyörivät jatkuvasti kaikilla alueillamme, joten haku on päällä koko ajan. Aluekoordinaattorin kanssa aloitetaan prosessi henkilökohtaisella keskustelulla ja kerrotaan lisätietoja koulutuksesta. Nyt järjestämme virtuaalisen koulutuksen selkoenglanninkielellä, tapaamisia on 1-2 kertaa viikossa. Linkki koulutukseen annetaan vain ilmoittautuneille.

HUOM! Viikonpäivissä on hieman vaihtelua, joista työntekijämme antaa lisätietoa!

Osoitteet

  • Terveyskuja 2b, Espoo, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa, Etelä-Karjala

Kunta
Espoo, Vantaa, Helsinki, Lappeenranta, Imatra

Terveyskuja 2b, Espoo, Suomi

Teemat

demokratia ja ihmisoikeus, harrastus ja vapaa-aika, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kaveritoiminta, kerhot, kokemusasiantuntijuus, kotoutuminen, lapsuus ja perhe-elämä, mielenterveys, monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö, opinnot, tiede, kasvatus ja sivistys, osallisuus, tukihenkilötoiminta, vaikuttaminen, vapaaehtoisuus, vertaistoiminta, vertaistuki, virkistys

Avainsanat

vaikuttaminen, aktiivinen kansalaisuus, osallistuminen, osallisuus, vapaaehtoinen auttamistoiminta, auttaminen, tasavertaisuus, vapaaehtoistyö vertaistoiminta, vertaistukea, lähidemokratia, hyvinvointi

Kohderyhmä

maahanmuuttajat ja pakolaiset, naiset, työssäkäyvät, työttömät, vapaaehtoiset

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. - )

Tapahtuma on verkossa

Tapahtumat osoite

Lisätiedot

Maive Saar
Naapuriäidit aluekoordinaattori, Vantaa
maive.saar@nicehearts.com, 044 745 5293

Analyn Wagas
Naapuriäidit aluekoordinaattori, Espoo
analyn.wagas@nicehearts.com, 044 748 6400

Anna Lenkewitz-Salminen
Naapuriäidit aluekoordinaattori, Helsinki
anna.lenkewitz@nicehearts.com, 044 013 7136

Outi Karreinen
Naapuriäidit aluekoordinaattori, Lappeenranta & Imatra
outi.karreinen@nicehearts.com, 044 793 0897

Liisa Kulta
Naapuriäidit projektipäällikkö
liisa.kulta@nicehearts.com, 050 593 4621

Linkkejä

Nicehearts ry

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Yhteistyökumppanit

Nicehearts ry / Uusimaa

Liitteet

Ilmoittautumistiedot

Maive Saar
Naapuriäidit aluekoordinaattori, Vantaa
maive.saar@nicehearts.com, 044 745 5293

Analyn Wagas
Naapuriäidit aluekoordinaattori, Espoo
analyn.wagas@nicehearts.com, 044 748 6400

Anna Lenkewitz-Salminen
Naapuriäidit aluekoordinaattori, Helsinki
anna.lenkewitz@nicehearts.com, 044 013 7136

Outi Karreinen
Naapuriäidit aluekoordinaattori, Lappeenranta & Imatra
outi.karreinen@nicehearts.com, 044 793 0897