Tukihenkilötoiminta

20.09.2021 - 31.12.2022 / Virkistys, Yksilöllinen tuki / Pelastakaa Lapset ry

Toimintaa järjestetään

Kuukausittain:

Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta – vapaaehtoiset apuna arjessa

Tukihenkilötoiminta on ehkäisevää ja matalan kynnyksen varhaista tukea. Tukihenkilön tarpeen taustalla on usein se, että lapsen ja perheen oma tukiverkosto on pieni. Pelastakaa Lasten tukihenkilötoiminta on tarjolla lapsille, joilla ei ole sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukaista asiakkuutta kunnassa.

Tukihenkilö on tavallinen, täysi-ikäinen ihminen, joka auttaa ja tukee lapsiperhettä vapaaehtoisesti. Tukihenkilöt voivat toimia esimerkiksi kuuntelu- ja keskustelukumppanina, lapsen harrastuskaverina tai auttajana arkisissa tilanteissa, vaikkapa läksyjen teossa. Tukihenkilö tapaa lasta ja perhettä pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin ajan. Toiminta on perheille maksutonta.

Lapsi perheineen, tukihenkilö ja Pelastakaa Lasten työntekijä sopivat yhdessä, miten tukihenkilö voi parhaiten tukea lasta ja sitä kautta myös vanhempia. Tärkeää on luoda hyvä ja luottamuksellinen suhde lapsen ja vanhempien kanssa. Tukihenkilöllä on vaitiolovelvollisuus lapsen ja hänen perheensä asioissa.

Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä. Kaikki tukihenkilöt valmennetaan tehtävään ja vapaaehtoisilta edellytetään sitoutumista lapsen suojelemiseksi. Pelastakaa Lapset pyytää myös lasten kanssa toimivilta vapaaehtoisilta suostumuksen rikostaustaotteen pyytämiseksi Oikeusrekisterikeskuksesta.

Lapsiperheet voivat hakea tukihenkilöä ottamalla yhteyttä Pelastakaa Lasten aluetoimistoon.

Toiminta-alue

Alue
Valtakunnallinen, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Keski-Suomi

Kunta
Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Oulu, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Tampere

Teemat

lapsuus ja perhe-elämä, nuoruus, osallisuus, sosiaali ja terveys, tukihenkilötoiminta, vapaaehtoisuus, virkistys, ystävä- ja viriketoiminta

Asiasanat

tukihenkilötoiminta, tukihenkilöt, lapset, lapset ja nuoret, lapset ja perheet, lapsiperheet

Kohderyhmä

lapset ja nuoret

Ikäryhmä

vauvat ja taaperot (0-2 v.), leikki-ikäiset (3-6 v.), lapset (7-12 v.), nuoret (13-17 v.)

Hinta

Tapahtuma on maksuton