Etänä Zoomissa tukitapaamiset naisille (arabia)

20.09.2020 - 30.11.2021 / Muu ryhmämuotoinen tuki, Vertaisryhmä / Amal ry

Toimintaa järjestetään

Kuukausittain:

UMMA- hanke tarjoaa arabiankielisille naisille suunnattuja etätapaamisia, jossa keskustellaan erilaisista naisten hyvinvointiin ja osallisuuteen vaikuttavista asioista ja pohditaan sitä, millaiset asiat tuovat haasteita Suomeen kotoutumisessa ja, miten näihin haasteisiin voidaan vaikuttaa. Ryhmän tavoitteena on vahvistaa naisten sosiaalisia verkostoja ja tukea heidän toimijuuttaan yhteiskunnassa. Teemoina käsitellään mm. yksinäisyyttä, ahdistuneisuutta, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä poikkeuksellisessa tilanteessa sekä väkivaltaan liittyviä huolia.

Tapaamiset toteutuvat 1 krt/kuukaudessa etänä Zoomissa ja niiden tarkemmat aikataulut päivitetään UMMA-hankkeen Facebook-sivulle:https://www.facebook.com/ummahanke

Toiminta perustuu Amal ry:n uskonto ja kulttuuritietoiseen työotteeseen, jossa huomioidaan naisten uskonto- ja kulttuuritaustan vaikutus heidän elämässään.

Osoitteet

Toiminta-alue

Alue
Valtakunnallinen

Kunta
Helsinki

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kokemusasiantuntijuus, kotoutuminen, mielenterveys, monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö, sosiaali ja terveys

Kohderyhmä

maahanmuuttajat ja pakolaiset, naiset

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Tapahtuma on verkossa

Tapahtumat osoite

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Ilmoittautumistiedot

Lisätiedot:

Hoda Rababa,

045 783 26307,

hoda.rababa(at)amalry.fi