Vertaisvierailut yhdistyksille: fasilitoitua vertaisoppimista ja tukea järjestötoiminnan kehittämiseen

01.04.2020 - 31.12.2020 / Kokous/tapaaminen, Muu, Muu ryhmämuotoinen tuki / EJY ry

Toimintaa järjestetään

Vertaisvierailu on toimintamalli järjestöjen välisen vuoropuhelun lisäämiseksi. Se on fasilitoitu tutustumisen, vertaisoppimisen ja yhteistyön kehittämisen malli, jossa kaksi yhdistystä vierailevat toistensa luona. Vierailut voidaan tarvittaessa toteuttaa myös etäyhteyden kautta. Vierailuille valitaan etukäteen aihe, josta ajatuksia halutaan vaihtaa. Vierailuilla on mukana EJYn työntekijä, joka fasilitoi keskustelua.  

Prosessiin kuuluu kaksi tapaamista. Lisäksi yhdistykset täyttävät etukäteen alkukyselyn, jossa kartoitetaan osallistujien toiveita vertaisvierailulle. Kahden vierailun välissä tehdään pieni välitehtävä, joka orientoi toiseen tapaamiseen. Lopuksi kerätään palaute.

Yhdistykset voivat itse toivoa itselleen paria tai EJY voi auttaa sopivan yhdistysparin löytämisessä. Konkreettisia teemoja, joita jo toteutuneilla vertaisvierailuilla on käsitelty, ovat mm. vapaaehtoisten koulutuksen kehittäminen ja uudentyyppisten vapaaehtoisten tavoittaminen, viranomaisviestinnän ja -yhteistyön tehostaminen sekä uuden hankkeen käynnistäminen. Järjestöt voivat kuitenkin ideoida teemoja vapaasti omien toiveidensa mukaisesti. 

Haluaako yhdistyksenne mukaan vertaisvierailulle? Täytä alustava kysely (linkki alla); ette vielä sitoudu mihinkään, mutta olemme teihin yhteydessä. Pohdi mihin järjestöön tai minkälaiseen toimintaan haluaisitte tutustua. Kenen kanssa haluaisitte vaihtaa ajatuksia? Mistä aiheesta?  

https://my.surveypal.com/Vertaisvierailu2020—alustava-ilmoittautuminen 

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Espoo

Teemat

vaikuttaminen, vapaaehtoisuus, varainhankinta ja rahoitus, vertaistuki, viestintä, yhdistyksen sääntömääräinen toiminta, yhteistyö ja verkostot

Avainsanat

espoolaiset järjestöt, Kumppanuushautomo, Espoon Vapaaehtoisverkosto, järjestökehittäminen, vertaisoppiminen, työntekijöiden vertaistuki, järjestöyhteistyö, fasilitoitu yhteiskehittäminen, sparraus

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Lisätiedot

Ulla-Kaisa Pihlaja, EJY ry

ulla-kaisa.pihlaja@ejy.fi tai puh. 0504650844

 

 

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Ilmoittautumistiedot

Ota yhteyttä lomakkeen kautta ja olemme sinuun yhteydessä:

https://my.surveypal.com/Vertaisvierailu2020—alustava-ilmoittautuminen