Mieskaveriksi lapselle

Suoritus ajankohta: 1.1.2019 - 31.12.2022 / Haku päättyy: 31.12.2022 / ystävätoiminta (ei edellytä vertaisuutta) / Pienperheyhdistys ry

Mies, tule kaveriksi yhden vanhemman perheen lapselle. Saat mahdollisuuden tutustua lapseen ja seurata hänen kasvuaan. Yhdessä voitte harrastaa tai ihan vain viettää aikaa yhdessä säännöllisin väliajoin. Kiinnostaisiko toiminta?

Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin. Toiminnan tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus tutustua aikuisen miehen arkeen ja elämään.

Mieskaveriksi sopii tavallinen, turvallinen ja luotettava mies. Iällä, ulkonäöllä, kansalaisuudella, ammatilla tai muilla henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ei ole merkitystä. Mieskaverit ja lapset tapaavat toisiaan keskimäärin 2–4 kertaa kuukaudessa. Kaveruudelle ei ole sääntöjä, vaan jokaisesta kaverisuhteesta muodostuu omanlaisensa. Tärkeintä on, että toiminta on kaikille osapuolille kivaa!

Pienperheyhdistys on järjestänyt Mieskaveritoimintaa pääkaupunkiseudulla vuodesta 1992 lähtien. Tällä hetkellä toimintaa on Uudellamaan lisäksi myös Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa.

Lähde mukaan!

http://www.mieskaverit.fi/

https://www.facebook.com/Mieskaverit

 

Pienperheyhdistys ry

Petter Wetterin tie 6, Helsinki, Suomi

Osoitteet

  • Pienperheyhdistys ry

    Petter Wetterin tie 6, Helsinki, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa, Päijät-Häme

Kunta
Espoo, Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Oulu, Turku, Tampere, Kuopio, Vaasa

Yhteystiedot

Jaana Hartikainen
jaana.hartikainen@pienperhe.fi
040-5700618
Viestintäkoordinaattori

Mieskaveritoiminta

Tehtävän suorittamisajankohta

  • Sovittavissa

Asiasanat

lapset, nuoret, mieskaveri, vapaaehtoinen

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

leikki-ikäiset (3-6 v.), lapset (7-12 v.), nuoret (13-17 v.)

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Tehtävä soveltuu

Miehille

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Toimintaan mukaan tulevat miehet käyvät 15 tunnin koulutuksen. Mieskaverikurssille valitaan osallistujat ennakkotietolomakkeen avulla. Kurssilla perehdytään muun muassa mieskaveritoiminnan periaatteisiin ja käytäntöihin sekä lapsen ja nuoren kehitysvaiheisiin. Muita aiheita ovat toiminnan eri osapuolten toiveet ja motiivit, ajankäyttö sekä yhden vanhemman perheiden monimuotoisuus

Kurssin tehtävänä on selvittää kurssilaisille itselleen soveltuvatko he mieskavereiksi. Kurssilaiset keskustelevat soveltuvuudesta henkilökohtaisessa haastattelussa toiminnasta vastaavan työntekijän kanssa.

Tehtävään perehdytys

  • Haastattelu
  • Kurssi

Koulutuksen kesto (tunnit): 15 h

Mitä vapaaehtoinen saa

  • Uudet taidot
  • Uudet tuttavat
  • Verkostoituminen

Vapaaehtoisen tuki

Mieskaverit saavat jatkokoulutusta erilaisista kasvatukseen, elämänhallintaan ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyvistä aiheista.

Lisäksi mieskavereille järjestetään yhteisiä työnohjauksellisia tapaamisia, joissa he voivat jakaa kokemuksiaan ja saada vinkkejä muilta mieskavereilta. Välillä on mukava jutella ihan vain aikuisten kavereiden kesken.