Tukihenkilöksi ihmiselle, jolla on kehitysvamma

Suoritus ajankohta: 16.12.2019 / Haku päättyy: 31.12.2021 / tukihenkilötoiminta, ystävätoiminta (ei edellytä vertaisuutta) / Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoinen tukihenkilö toimii tsempparina ja tukena arkisissa tilanteissa. Tukihenkilönä voi toimia kehitysvammaiselle nuorelle tai aikuiselle. Vapaaehtoisen ei ole tarkoitus toimia avustajana, vaan aidosti kaverina viettämässä sellaista vapaa-aikaa, jota tuen saaja haluaa viettää. Tapaamiset järjestetään pääsääntöisesti koulu- tai työpäivien jälkeen iltaisin ja viikonloppuisin 1-4 kertaa kuukaudessa joustavasti sovittuna. Tukihenkilölle maksetaan tukihenkilöpalkkiota ja toimintakustannusten kattamiseksi on varattu pieni korvaus. Toiminta järjestetään yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vammaispalvelujen kanssa Järvenpäässä.

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Järvenpää, Kerava, Tuusula

Yhteystiedot

Tiina Herttuainen
tiina.herttuainen@setlementtilouhela.fi
044 340 0702
Setlementti Louhela

Tehtävän suorittamisajankohta

  • Sovittavissa

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

nuoret (13-17 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Tehtävä soveltuu

Miehille, Naisille, Nuorille

Tehtävään perehdytys

  • Haastattelu

Mitä vapaaehtoinen saa

  • Todistus
  • Uudet taidot
  • Uudet tuttavat

Vapaaehtoisen tuki

Kaikki Setlementti Louhelan vapaaehtoiset perehdytetään kyseessä olevaan vapaaehtoistehtävään. Vapaaehtoisiamme tuetaan säännöllisten virkistyksien, vertaistukitapaamisten, koulutusten, luentojen ja työnohjauksien avulla. Vapaaehtoiset voivat itse valita millainen tuki heille sopii parhaiten. Vapaaehtoistoimintamme tiimi tukee vapaaehtoisia puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa tai henkilökohtaisilla tapaamisilla.