Vapaaehtoiseksi varaisovanhemmaksi SOS-Lapsikylän Mummun ja Vaarin tuvalle tai Mummun ja Vaarin virtuaalituvalle

Suoritus ajankohta: 1.3.2021 - 16.12.2021 / Haku päättyy: 16.12.2021 / esiintyminen, luova toiminta, musiikki, lastenhoito, ruoanlaitto, taloustyöt, vertaistukitoiminta (vertaistoiminta), ystävätoiminta (ei edellytä vertaisuutta) / SOS-Lapsikylä

Vapaaehtoistyön kuvaus

SOS-Lapsikylän Lähellä-hanke hakee jatkuvasti uusia vapaaehtoisia varaisovanhempia Mummun ja Vaarin tupa -toimintaan Espoon ja Vantaan alueille. Varamummuna tai -vaarina kohtaat Mummun ja Vaarin tuvilla lapsiperheitä mukavan illanvieton ja yhteisen ruokailun lomassa. Jokaisella tupakerralla mukana on aina myös SOS-Lapsikylän työntekijä, joka ohjaa ja perehdyttää sinut toimintaan.

Mistä on kyse?

Mummun ja vaarin tupa mahdollistaa eri ikäisten ihmisten kohtaamisen yhteisen asian äärellä. Tuvalla valmistetaan yhdessä ruokaa ja se syödään saman pöydän ääressä. Muuten kanssakäyminen on vapaamuotoista ja joustavaa.

Vapaaehtoisten varaisovanhempien rooli on merkittävä, sillä kaikilla perheillä ei ole isovanhempia arjen tukiverkostona tai nämä asuvat kaukana. Usein erityisesti maahanmuuttajaperheet ovat vailla kontakteja ikääntyneeseen väestöön.

Vanhemmille tupa tarjoaa hengähdyshetken arjesta. Tupa mahdollistaa sukupolvien kohtaamisen lisäksi vertaisuuden kokemuksia ikääntyneiden, vanhempien ja lasten kesken. Tupa on oiva paikka vuorovaikutukselle, kohtaamiselle ja toisista oppimiselle.

Mukaan tulemiseen riittää jos olet ikäihminen ja sinulla on halu ja motivaatio toimia vapaaehtoisena varaisovanhempana lapsiperheille. Vapaaehtoiset ikäihmiset perehdytetään toimintaan. Tuki ja koulutus Mummun ja vaarin tupa -toimintaan sekä vapaaehtoistyöhön jatkuu tämän jälkeen toiminnan lomassa. Mummun ja Vaarin tuvat sijaitsevat Espoon Karakallion ja Suvelan alueilla sekä Vantaan Hakunilan, Koivukylän ja Myyrmäen alueilla.

Oletko kiinnostunut varaisovanhemmuudesta verkkoympäristössä? Korona-aikana Lähellä-hanke on kehittänyt aivan uuden toimintamuodon. Mummun ja Vaarin virtuaalituvassa varaisovanhemmat ovat leikittäneet, laulattaneet, askarrelleet ja lukeneet satuja lapsiperheille etäyhteydellä. Varaisovanhemmuus voi tapahtua myös vituaalisesti. Ideana on, että vapaaehtoiset saavat itse ideoida ja toteuttaa haluamallaan tavalla etätoimintaa lapsiperheille. Lähellä-hankkeen työntekijät auttavat ideoiden toteuttamisessa ja ovat kanssasi myös virtuaalisesti. Kaikenlaiset ideat ovat tervetulleita!

Tehtävän suorittamisajankohta

  • Arki-iltaisin
  • Arkipäivisin

Asiasanat

etänä, etätuki, toimintaa verkossa, verkossa, Sukupolvet, avoimet vapaaehtoistehtävät, leikki, askartelu, lapsiperheet, Lähellä-hanke, SOS-Lapsikylä, iäkkäät ihmiset, varaisovanhemmat, aikuiset ja lapset yhdessä, lapset, kohtaaminen, ruoanlaitto, satuhetki, eläkeläiset, vapaaehtoistoiminta

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

kaikenikäiset, vauvat ja taaperot (0-2 v.), leikki-ikäiset (3-6 v.), lapset (7-12 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. – )

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. – )

Muut toiveet ja edellytykset vapaaehtoiselle tehtävässä toimimiseen

Saat esittää omia toiveitasi tehtävän suhteen. Lähellä-hankkeen työntekijät kuulevat mielellään ajatuksiasi varaisovanhemmuuteen tai verkkotoimintaan liittyen.

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Mukaan tulemiseen riittää jos olet ikäihminen ja sinulla on halu ja motivaatio toimia vapaaehtoisena varaisovanhempana lapsiperheille. Vapaaehtoiset ikäihmiset perehdytetään toimintaan. Tuki ja koulutus Mummun ja vaarin tupa -toimintaan sekä vapaaehtoistyöhön jatkuu tämän jälkeen toiminnan lomassa.

Tehtävään perehdytys

  • Haastattelu
  • Koulutus/koulutukset

Koulutuksen kesto (tunnit): 3

Mitä vapaaehtoinen saa

  • Todistus
  • Uudet taidot
  • Uudet tuttavat
  • Verkostoituminen
  • Uusi koulutus

Vapaaehtoisen tuki

SOS-Lapsikylän työntekijät kuulevat mielellään sinun toiveitasi vapaaehtoistoiminnan ja varaisovanhemmuuden suhteen. Tavoitteena on löytää jokaiselle vapaaehtoiselle omanlainen tapa olla varaisovanhempi lapsiperheille. Vapaaehtoistoiminnan ei tule viedä voimaa, vaan antaa elämään lisää merkitystä ja osaamisen kokemuksia.

Työntekijät ovat kanssasi kaikessa toiminnassa niin Mummun ja Vaarin tuvalla kuin Mummun ja Vaarin virtuaalituvassakin. Jokaiseen Mummun ja Vaarin tupakertaan on varattu lisäksi puoli tuntia aikaa siihen, että saat jakaa ajatuksiasi yhdessä työntekijän kanssa tupailtaan tai vapaaehtoistoimintaan liityen. Lisäksi korona-aikana vapaaehtoiset kokoontuvat viikottain halutessaan etäyhteydellä Vapaaehtoisten omille päiväkahveille, jossa vapaaehtoiset saavat jatkuvaa vertaisuuden kokemusta osana vapaaehtoisten omaa yhteisöä.

SOS-Lapsikylä ja Lähellä-hanke haluaa kiittää vapaaehtoisiaan järjestämällä toiveiden pohjalta erilaisia koulutuksia ja puolivuosittain myös virkistyksiä.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi tähän tehtävään

Täytä alla olevaan lomakkeeseen omat tietosi ja paina lopuksi lähetä. Ilmoittautuminen lomakkeen kautta on mahdollista 16 vuotta täyttäneille henkilöille. Suosittelemme antamaan myös sähköpostiosoitteen, jolloin saat ilmoittautumisestasi viestin sähköpostiisi. Kaikki kentät ovat pakollisia.

Ilmoittautuminen päättyy 16.12.2021


arkipäivisin
arki-iltaisin
viikonloppuisin
ei rajoituksia

kertaluonteinen
1-2 kertaa viikossa
1-2 kertaa kuukaudessa
1-4 kertaa vuodessa
sopimuksen mukaan