Palvelutalo Kultakehrä – Sinustako äijäkerhon vetäjä?

Suoritus ajankohta: 11.10.2019 - 31.12.2020 / Haku päättyy: 31.12.2020 / kokemusasiantuntijuus, ryhmän, kerhon tai leirin avustaminen, ryhmän, kerhon tai leirin ohjaus, tapahtumajärjestely- ja toimitsijatehtävät, tukihenkilötoiminta, tukija toiselle vapaaehtoiselle (tuettu vapaaehtoistoiminta), vertaistukitoiminta (vertaistoiminta), ystävätoiminta (ei edellytä vertaisuutta) / Hyvinkään kaupunki

Etsimme Palvelutalo Kultakehrään vapaaehtoista miesten keskusteluryhmän vetäjäksi. Paras aika kerhon pitämiseen olisi iltapäivisin klo 13-15. Kerhon toiminta voi olla viikoittaista, tai vain sovitusti. Mikäli olet kiinnostunut tehtävästä, ota rohkeasti yhteyttä!

Sanna Enberg,

p.0403529627 / sanna.enberg@keusote.fi.

Hyvinkään kaupunki tukee kunkin palvelutalon omaa vapaaehtoistyön koordinointia ja kehittämistä sekä auttaa palvelutaloja uusien vapaaehtoisten rekrytoinnissa.
Vapaaehtoisten vastaanottaminen, työtehtävien määrittely ja vapaaehtoistyön toteutumisen ajankohta on kunkin vapaaehtoisen ja palvelutalon määriteltävä yhdessä vapaehtoistyön sopimusta tehdessä.
Lisätietoa: https://www.hyvinkaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/vapaaehtoistyo/vapaaehtoistyo-paikallisissa-palvelutaloissa/

PALVELUTALO KULTAKEHRÄ

Iltatuulentie 2, Hyvinkää, Suomi

Osoitteet

 • PALVELUTALO KULTAKEHRÄ

  Iltatuulentie 2, Hyvinkää, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Hyvinkää

Yhteystiedot

Sanna Enberg
sanna.enberg@keusote.fi
0403529627
Yhteyshenkilö

Tehtävän suorittamisajankohta

 • Sovittavissa

Suorittamispaikan esteettömyys

 • Tilaan pääsee pyörätuolilla
 • Tilaan pääsee rollaattorilla
 • Tilassa on inva-wc
 • Pysäköintimahdollisuus

Toiminnan aiheet

ystävätoiminta, kerhot, vapaaehtoistyö palvelutaloissa, ulkoilu, käsityöt, musiikki

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. – )

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. – )

Tehtävä soveltuu

Miehille, Naisille, Perheille

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Perehdytämme vapaaehtoiset tehtävään.

Tehtävään perehdytys

 • Haastattelu
 • Infotilaisuus
 • Muu

Mitä vapaaehtoinen saa

 • Uudet taidot
 • Uudet tuttavat
 • Verkostoituminen

Vapaaehtoisen tuki

 • Hyvinkään kaupungin tukemaa vapaaehtoistoimintaa.
 • Palvelutalon vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilö sopii tarvittavasta tuesta ja ohjauksesta yhdessä vapaaehtoisen kanssa.
 • Hyvinkään kaupunki järjestää vapaaehtoisille yhteisö- ja virkistystoimintaa.