Yhdistyksen kehittäminen

Tältä sivulta löydät monenlaisia työkaluja yhdistyksen kehittämiseen.

 • Työvälineitä vanhempainyhdistystoimintaan (vanhempainliiitto.fi)
  Sivulta löytyy Vanhempainliiton luomia käytännön työvälineitä vanhempainyhdistyksille, jotka monilta osin sovellettavissa myös muuhun järjestötoimintaan. Malleja ja pohjia mm.:
  – Vanhempainyhdistyksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, tavoitesuunnitelma
  – Vuosikello, vuosikalenteri, vastuualuekortti
 • Työkaluja toiminnan kehittämiseen ja arviointiin (setlementti.fi)
  Setlementtiliiton kokoamia erilaisia työkaluja, joita voit hyödyntää esim. arvioinnissa, kehittämisessä ja tilastoinnissa. Malleja ja pohjia mm.:
  – juurruttamiskonsepti
  – looginen viitekehys
  – rakenteellinen vuosikello
  – yhteistyön itsearviointi
 • Työryhmän tehtävämuistio (sakasti.evl.fi)
  Ev.lut. kirkon sivuilta löytyvä kaavake työryhmän tehtävien jäsentämiseen.
 • Piiriorganisaation toiminnan laaduntaminen (pdf, kansalaisyhteiskunta.fi)
  Kansalaisfoorumin työkalu sovellettavaksi erityisesti esim. piirijärjestön toiminnan kehittämiseen.
 • Sosiaalisen hyödyn mittaaminen vapaaehtoistoiminnassa (ok-opintokeskus.fi)
  OK-opintokeskuksen sivuille koottuna helppoja tapoja, joilla  sosiaalista  ja yhdistystoiminnan hyötyjä voidaan mitata ja kerätä.
  – kehittämisprosessin kuvaus
  – kyselypohja, jonka avulla yhdistystoimijoiden hyötykäsityksiä voi selvittää
  – OK-opintokeskuksen paukuista peukkuihin -malli
  – Suomen Parkinson-liiton omille jäsenyhdistyksilleen kehittämät työkalut
 • Yhdistyksen toimintasuunnitelma -malli (yhdistystoimijat.fi)
  Yhdistyksen toimintasuunnitelman voi kirjoittaa monella tavalla. Yhdistystoimijat.fi-sivustolla yksi malli jäsentää selkeästi ja yksinkertaisesti yhdistyksen toiminnan rakenteita ja sisältöjä.
 • Elamysrata arvojana murreslogan – 100+1 niksiä järjestöjen viestin esille tuomiseksi yleisötapahtumissa-opas (pdf, globaalikasvatus.fi)
  Järjestöille on tarjolla useita tilaisuuksia esitellä toimintaansa maaseutumessuista Mahdollisuuksien toreihin. Opas tarjoaa hyviksi koettuja valmiita menetelmiä ja ideoita toiminnan esittelyyn. Esimerkkitilanteet kehityskasvatuksen piiristä, mutta menetelmät ja ideat sopivat erinomaisesti monenlaiseen toimintaan Suurin osa oppaan menetelmistä on poimittu suomalaisilta kansalaisjärjestöiltä.
 • Innokylän koottuja menetelmiä ideoinnin ja suunnittelun tueksi (innokyla.fi)
  Innokylän sivuille on koottu menetelmiä käytännöllisine sovellusohjeineen vaihe vaiheelta.

 

Sivun ylläpidosta vastaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.


Muokattu viimeksi: 28.05.2019