Vertaisverkostoja

Yhdistyksillä ja järjestöillä on useita paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia vertaistuellisia verkostoja, joista suurin osa on kaikille avoimia. Valtakunnallisesti toimivat ainakin seuraavat verkostot:

VALIKKO-verkosto

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden omat alueelliset verkostot koostuvat järjestöissä, julkisella sektorilla ja yrityksissä työskentelevistä tai vapaaehtoisena toimivista koordinaattoreista. Verkostojen toiminta koostuu yhdessä kehittämisestä, yhteisestä tiedotuksesta ja markkinoimisesta sekä vertaistuen jakamisesta. Valtakunnallinen valikkolaisten ryhmä löytyy Facebookista nimellä VALIKKO-verkosto.

Valtakunnallisesti VALIKKO-verkostojen toimintaa koordinoi Kansalaisareena (www.kansalaisareena.fi).

Vertaisohjaajien verkosto

Vertaisryhmien ohjaajien alueellisissa verkoistoissa voi olla mukana toimijoita järjestöistä, julkisista toimijoista sekä yrityksistä. Verkoston toiminnan keskiössä on ohjaajien jaksamisen tukeminen. Valtakunnallinen vertaisohjaajien ryhmä löytyy Facebookista nimellä Vertaisohjaajien verkosto.

Reilut Parastajat -verkosto

RePa-verkosto on avoin kaikille alueellisesti järjestöviestintää ja järjestöjen tietoteknologiaosaamista ja sähköisiä palveluja kokoaville ja kehittäville toimijoille, jotka sitoutuvat yhteiseen kehittämiseen ja yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattamiseen sekä yhteiseen resursointiin. RePa-verkostolla on oma wiki (reilut.purot.net).

 

Sivun ylläpidosta vastaavat Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistykset.


Muokattu viimeksi: 28.05.2019